10age7: verslag 08-10-2021

Op vrijdag 8 oktober heeft 10Age7 stil gestaan bij de rijke jongeling, die m oest kiezen tussen zijn rijkdom of met Jezus mee gaan. Daarbij speelde we een spel waarbij er gekozen moest worden, tussen verschillende zaken waar men gelukkig van zou worden. Uiteraard volgde daarop een discussie over de reden van de keuze.

Daarna werden er verschillende dilemma’s voorgelegd waartussen gekozen moest worden en de reden. Tot slot speelden we nog het barmhartigheids-spel, dat door 10Age7 zelf gemaakt is.

We hebben afgesloten met het Wees Gegroet.