10age7: verslag 11-03-2016

SOLVAT

De jongeren hebben in februari geen bijeenkomst gehad; er was even iets misgegaan met het versturen van de uitnodiging.
Vrijdag 4 maart hebben we vastenmaaltijd gehouden met de jongeren. De ‘koffiedames’ hadden heerlijke soep gemaakt. Tijdens de maaltijd kwamen we in gesprek over stille tijd nemen en vasten. Hoe waardevol dit kan zijn. Gewoonte, discipline (zou dit woord nauw verband houden met de discipelen?) De discipelen hebben het voorbeeld rechtstreeks gekregen van Jezus. Jezus nam de tijd om zich af te zonderen, de stilte te zoeken om met Zijn Vader in contact te treden. Voor Hem erg belangrijk, maar hoe zit dat met ons?
We zijn hier uitgebreid op in gegaan. Een oefening gedaan in stil zijn. Pff valt niet mee, zeker niet met ogen open. Maar uiteindelijk konden we een speld horen vallen en de hartklop van wie naast ons zat waarnemen. Daarna zijn we stap voor stap volgens SOLVAT (stil zijn, open handen, tekst lezen, vragen stellen, antwoorden zoeken en hoe kunnen we dit toepassen) door de tekst gegaan van psalm 62 en deze binnenste buiten gekeerd, wat stof tot nadenken gaf. Het was een waardevolle avond.
Naast serieus en stil zijn hebben we de kerk versierd met het breiwerk, dat door vele handen gemaakt is. Het breiwerk blijft voorlopig in de kerk hangen. Hopelijk hebt u op 13 maart van het zelfgebakken lekkers kunnen genieten. De opbrengst € 92,50 is naar het vastenactieproject gegaan van Maha Mata. Ook de opbrengst ruim €118,00 van de zelfgemaakte kaarten, die jaarrond achter in de kerk te koop staan, is aan Maha Mata geschonken.