10age7: verslag 12-05-2017 (Maria)

Afgelopen maand zijn we de avond gestart met het zingen van een lied ‘Jezus ik wil U bedanken’, wat prima past in de paastijd, waar we ons toen nog in bevonden. Dit lied geeft zo kernachtig weer waar onze dankbaarheid naar uit zou moeten gaan, dat het wel wat deed los maken. We hiermee het onvoorwaardelijk liefhebben, wat Jezus tot het eind toe heeft laten zien aan het kruis en nog steeds iedere dag aan ons wil laten merken, konden verbinden met het thema ‘wie is Maria?’. De jongeren zijn zelf rondom de leeftijd waarop Maria haar onvoorwaardelijk Ja uitsprak. We zongen het Magnificat (taizé), wat erg speciaal klonk en in canon heel goed lukte.
Als ik zo de jongeren bekijk hoe weinig ze van het geloof weten en hoe weinig je ervan ervaart in onze huidige maatschappij, vraag ik me af hoe onvoorwaardelijk wij zelf Ja zeggen tegen de boodschap in het evangelie. Dragen wij dit als volwassenen genoeg uit? Waar is het mis gegaan? Kan dit tij gekeerd worden? Wanneer zit je taak als opvoeder erop?
We hebben een deel van het leven van Maria (aan de hand van de feestdagen) kunnen vertellen aan de jongeren en gesproken over Maria verschijningen, dat zij nog steeds boodschappen doorgeeft aan de mensen en vraagt om gebed. Dit maakte wel indruk. Ieder wees gegroet is als een roos voor Maria.
Met behulp van een powerpoint konden we over Maria van Banneux vertellen, waar ze de vorige eeuw verscheen aan een 11 jarig meisje en laten zien dat daar nog steeds mensen rondom een geneeskrachtige bron bij elkaar komen in gebed om kracht en genezing te ontvangen. Komend najaar hopen we daar met een groepje jongeren heen te kunnen gaan om de helpende hand te bieden aan zieken die in een rolstoel zitten en daar op bedevaart zijn. Wij hopen dat dit gaat lukken en vragen om uw gebed hiervoor.
Gezamenlijk zijn we gestart met het maken van een kunstwerk over Maria en hopen dat dit in de loop van de komende maanden gereed komt en dit in de kerk getoond kan worden, nog eventjes geduld dus. Dit thema wordt vervolgd! Als afsluiting van de avond hebben we rondom Maria in de Maria kapel roosjes gebeden en kregen ze allemaal een kaart van Maria van Fatima mee wegens het 100 jarig jubileum.

Bartholde v.d. Loos

Foto’s: Huub van Niekerk