10age7: verslag 12-11-2021 “Vertrouwen”

door Margo den Bakker

We begonnen met het lied “Bonum est confidere in Dominum” (het is goed te vertrouwen op God).

“Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.” (Marcus 13,24-32)

Het thema van deze maand was vertrouwen. Vertrouwen op je zelf, op elkaar en op God. Maar wat is vertrouwen? We kwamen erachter dat vertrouwen te maken heeft met betrouwbaarheid en de verwachting die je hebt van iemand.
Wie vertrouw jij je leven toe? Een vraag die meestal een antwoord krijgt met een naam die het dichtstbij je staat, familie of vrienden. Toch kwamen er ook voorbeelden van mensen die meer vertrouwen op hun hulphuisdier.
Kun je wel meer op een ander vertrouwen dan jezelf? Ja, je kunt meer vertrouwen op een ander dan jezelf. Je kunt bijvoorbeeld meer vertrouwen op iemands kennis of vaardigheden dan die van jezelf.
Na dit nogal zware onderwerp hebben we de avond afgesloten met het mad-spel. Een luchtig spel met de bedoeling dat je zo snel mogelijk je geld kwijt bent. Nadat we vele keren ons stapeltje met geld hebben moeten ruilen, geld verdienden en geld moesten inleveren, bleek het makkelijker gezegd dan gedaan.