10age7: verslag 13-01-2023

De bijeenkomst ging over het overlijden. Na de opening hebben we gesproken over persoonlijke ervaringen. Bij de meeste jongeren ging het gelukkig nog over een overleden huisdier. Daarna hebben we het verlies-spel gespeeld, wat wel wat reuring bracht. De opbrengst van het spel hebben we in een koffer gedaan, waarna een bijbeltekst voorgelezen en besproken werd. Vervolgens hebben we emoties opgeschreven en hebben we een ronde gedaan welke emoties het meest passen bij overlijden. Er werden kruisjes gezet bij deze emoties. De opbrengst daarvan is ook in de koffer gedaan. Verder hebben we de drie herders van Fatima besproken met de vraag “wat zou jij doen?”. Tenslotte hebben we een kaart gemaakt, die gebruikt zou kunnen worden bij de rouwverwerking. Ook deze zijn in de koffer gedaan. De avond is afgesloten met een kort gezamenlijk gebed. Wat wel bijzonder was, was dat we de avond eerder begonnen zijn met twee leden met de voorbereiding voor het vormsel. De 10age7 bijeenkomst daarna sloot daar goed bij aan.