10age7: verslag 13-04-2018

RECHT EN ONRECHT

Hoewel de veertigdagentijd al voorbij is, hebben we stil gestaan bij het verhaal van Jezus’ lijden en bij onrecht. Er komt een moment dat het onrecht is afgelopen. Lange tijd groeit goed (kruid) en slecht (onkruid) gelijk met elkaar op. Bijzonder is dat ook het slechte blijft (be)staan. In Jezus’ vriendengroep gebeurde dat ook. Judas trok ook jarenlang met de discipelen op. Er komt echter een moment dat de wedstrijd is afgelopen. Het eindsignaal zal worden gefloten en daarmee komt er een einde aan onrecht. We hebben met de jongeren samen Matteüs 13, 24-30 gelezen. Zelfs na het zaaien kan het nog misgaan. Er is iemand de boel aan het verzieken. Maar, het onkruid wordt niet verwijderd. De jongeren geven voorbeelden waar zij onrecht (onkruid) zien om hen heen. Het pesten op school wordt meerdere keren genoemd. Ook lazen we Matteüs 12, 33-35. Jezus spreekt mensen aan op dat wat niet klopt. Jezus leeft zelf het recht voor, maar boet ook voor de slechteriken aan het kruis. Jezus erkent dat er een moment komt dat alles recht wordt getrokken en de wedstrijd beslist. Dit moment is echter nog niet aangebroken. In die zin heeft hij ook geduld met slechteriken. Een wedstrijd kijken is altijd wat makkelijker dan zelf in het veld staan. Of dat nu voetbal, hockey, tennis of korfbal is. De wedstrijd. of de groepsdynamiek, kan best wat bij je losmaken. De jongeren bedachten dat zij ook wel eens onsportief of onrechtvaardig bezig waren en een overtreding begingen. Een moment waarop Jezus voor hen had moeten fluiten. De jongeren is gevraagd recht te leven en op te staan tegen onrecht. Probeer eens jouw klasgenoot te helpen als hij/zij gepest wordt. Zou God recht doen, dan zouden wij al lang van het veld zijn. Maar, hij wil ons kracht geven om rechtvaardig te leven en recht te doen. Dat is groeien en vrucht dragen.