10age7: verslag 13-5-2022

(door Lianne en Xavier)

Vrijdag 13 mei is de Jongerengroep 10age7 weer bijeengekomen. De openingsvraag was: ‘Wie regeert de wereld?’. Hoe ervaren we deze vraag als we om ons heen kijken? Bijvoorbeeld naar waar we wonen, naar deze wereld of bij ons thuis. Is het hoe we het graag zien? Is het hoe God het graag ziet? Wat als God het 100% voor het zeggen had? … in ons leven, …in deze wereld… of bij ons thuis? Hoe anders zou alles dan zijn, eruit zien? Of juist niet? …en wat is onze rol daarin?

De bijbeltekst die behandeld werd was Mattheus 28:16-20: ‘Mij is gegeven alle macht…’ Daarna heeft iedereen gedeeld wat ze verstaan en denken over deze bijbeltekst. Verder heeft de groep geleerd wie Jezus ‘alle macht’ heeft gegeven en wie Jezus helpt regeren.
Als laatste is er een start gemaakt met een houten kruis werkstuk, waarop de Heilige Geest (in de vorm van een papieren duif met verzwaarde vleugels) balanceert en op de kruis een V (dat God de Vader symboliseert) vastgemaakt met 3 pinnetjes.