10age7: verslag 14-04-2023

Kleding uit het jaar nul

Teruggaande naar de eerste mensen waren die helemaal naakt, dat staat in Genesis te lezen. Pas nadat ze verleid waren door de slang pakten ze bladeren om zich te bedekken. God wist meteen dat dit een teken was dat ze van de verboden vruchten hadden gegeten en maakten toen van dierenhuiden kleding voor de eerste mensen. Later zijn de mensen dierenhuiden en plantenvezels gaan bewerken en zijn de kledingstukken ontstaan die wij vandaag de dag kennen. Het zou ook veel te koud zijn het grote deel van het jaar om hier naakt rond te lopen. Was het in het paradijs dan veel warmer? Is toen al de klimaatverandering begonnen? De jongeren vonden het idee bovendien lachwekkend en beschamend om bloot rond te lopen, dat doe je toch niet!
Hoe je gekleed gaat is afhankelijk van meerdere factoren, o.a. de cultuur waarin je opgroeit, de gelegenheid, de temperatuur, je werk of functie etc.

In de Bijbel wordt ook gesproken over een geestelijke wapenuitrusting die we kunnen ‘aantrekken’ om ons te wapenen tegen de machthebbers van het kwaad. De gordel van de waarheid rond je heupen, de gerechtigheid als harnas rond je borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee je brandende pijlen kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard Gods woorden. Als je je hierbij laat leiden door de Heilige Geest dan kun je God dienen waar je je ook bevindt.
Het was mooi om met de jongeren hierover van gedachten te wisselen. De rest van de avond zijn we aan de slag gegaan om voor de communicanten een verrassing te maken en hebben we afgesloten met een gebed.