10age7: verslag 14-05-2021

(door Bartholde v.d. Loos, leiding)

Tijdens onze maandelijkse digitale meeting met de jongeren, waarin we afgelopen jaar steeds het evangelie bekijken van de komende zondag, heeft één van de jongeren geholpen met de voorbereiding. Alvast vooruitlopend heeft ze via internet een filmpje gevonden en de tekst van het evangelie daarbij ingesproken. Jezus in gebed voor zijn leerlingen een klein groepje bijzondere mensen. Ook ons groepje is klein, maar stuk voor stuk de moeite waard om voor te bidden. Dit hebben we met elkaar gedaan, wat een beetje onwennig aanvoelt zo digitaal, maar hopelijk zal het zijn uitwerking niet missen en heeft iedereen de eenheid ervaren van het moment.

We zijn niet van deze wereld, maar we leven er wel in, ieder met zijn zending en de vraag en hoop naar betere tijden en de bereidheid daar een steentje aan bij te dragen. De eenheid lijkt soms ver weg, maar de liefde van God kan het dichter bij brengen als we er om vragen.

Luisterend naar een Zuid-Afrikaans lied ‘Ek bid vandaag spesiaal vir jou’ ook uitgezocht voor bij dit thema, voelden we als het ware de armen van God om ons heen gevouwen.

Beluister het gerust en voel met uw ogen dicht hoe mooi dit lied is en wij als jongerengroep dit voor u allen willen geven als teken van hoop.