10age7: verslag 14-09-2018

START seizoen 2018/2019

Voor de eerste keer zijn we dit schooljaar samengekomen om het seizoen te starten. Dat deden we met een paar jongeren die er voor het eerst bij waren en met een vriendin van een “vaste gast” die erg nieuwsgierig was! Ook begonnen we op een ongebruikelijke plaats: de voorkamer. Hier hebben we het evangelie van die zondag gelezen en erover gesproken: wie denken jullie dat Jezus is?
Vervolgens hebben we op zolder op papier gezet wie Jezus volgens de jongeren is. Dit papier is achter in de kerk opgehangen.
We eindigden de avond met oefenen van het Taizé-lied “Jésus le Christe” dat tijdens de Kerkproeverij gezongen zal worden.