10Age7: verslag 16-04-2021

(door Claudia en Lucas Koelemeijer)

Vanavond was er weer een 10age7 avond, het thema van de avond was ‘’samen op weg gaan’’. We starten de avond met de vraag ‘’hoe gaat het met jou?’’.

De Emmausgangers

Daarna zijn wij begonnen met een inleidend liedje van YouTube met de groep te beluisteren en hebben we samen het volgende stukje evangelie doorgenomen: Lucas 24 vers 13 tot 43.

Het ging over hoe de vrouwen naar Jezus graf gingen en het graf daar leeg aantroffen. Later verscheen Jezus voor de ogen van zijn leerlingen. De leerlingen konden hun ogen niet geloven. “Kom”, zei Hij, “en zie dat ik vlees en bloed ben.” Dat bewees dat Jezus echt verrezen was. Vervolgens zijn wij hierover in gesprek gegaan.

Lucas hoofdstuk 24 vers 36 tot 43

(34 Deze verklaarden: ‘De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.
35 En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.)

36 Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’
37 In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
38 Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?
39 Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.’
40 En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten.
41Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier iets te eten?’
42 Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;
43 Hij nam het en at het voor hun ogen op.
Bron: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/lucas/24

Als afsluiting hebben we gezamenlijk een Kahoot Quiz gedaan speciaal gemaakt door Annemarie met allemaal leuke en gekke weetjes. Het was vooral weer een gezellige avond waarbij wij elkaar digitaal konden ontmoeten en wij hopen snel weer de rest van de 10age7 groep in fysieke vorm te ontmoeten.

https://youtu.be/AyPa4HnuNKc