10age7: verslag 17-03-2017

Vastenactie maaltijd en FILM “Ben Hur” (2016)

Vrijdagavond 17 maart rook het lekker in het parochiehuis naar zelfgemaakte soep. Dit was voor de soberheidsmaaltijd die voorafgaande aan de filmavond zou worden gehouden. Er was keuze uit drie verschillende soorten soep. Groente-, tomaten- en hanensoep, jawel u leest het goed. Na zingend gebed werd de eerste ronde verorberd met een sneetje brood erbij. Daarna een stukje tekst ter overweging gevolgd door een tweede rondje soep. Het was gezellig met nieuwe gezichten, die voor het goede doel waren gekomen om ook een bijdrage te leveren. Nadat het laatste kommetje soep was leeggegeten sloten we af met een lied; Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten, dit klonk werkelijk zo harmonieus uit alle kelen dat het mij ontroerde. Daarna werd de Ten Have zaal omgetoverd tot bioscoop zaal en de rijen stoelen klaargezet, de afwas gedaan, koffie en thee gezet. Iedereen droeg zijn of haar steentje bij aan dit geheel.
19.00uur waren de gasten binnen die zich hadden aangemeld en kon de film starten. Ben Hur versie 2016, voor sommigen een ‘bekend’verhaal ( in 1959 al eerder verfilmd) voor de jongeren onder ons geheel nieuw. We werden meegenomen in de tijd aan het begin van de jaartelling, waarin een rijk joods gezin leefde met o.a. twee broers, Judah en Messala, waarvan de laatste geadopteerd. De band was hecht, totdat er een ongeluk plaatsvindt en Messala het huis verlaat om in het romeinse leger te gaan dienen en niets meer van zich laat horen. Jaren later komt hij terug als legeraanvoerder en vraagt aan zijn invloedrijke stiefbroer een vredevolle doorgang voor Pontius Pilatus door Jeruzalem.
Helaas kan de broer niets garanderen en loopt de doortocht uit op een vervelend incident, waardoor Judah wordt afgevoerd als galeislaaf. Onderweg krijgt hij door Jezus een kom water te drinken aangeboden en die ontmoeting en de gedachten aan zijn vrouw is cruciaal voor zijn geestkracht in de vijf jaren die volgen als slaaf. Vol van haat overleeft hij als enige de schipbreuk die het gevolg is van de oorlog op zee. Hij wordt gered door een rijk man, een wijze man, die ook door de romeinen zijn zoon heeft verloren, maar wraak niet het antwoord vindt, omdat dit nog meer levens zal gaan kosten en samen met Judah gaat hij op weg naar Jeruzalem. Hier eindigt de film niet, maar het plot wil ik niet verklappen…
De film kunt u huren voor €5,00 om thuis op uw gemak te bekijken. Opbrengsten gaan naar stichting Destino. Vrijdag 17 maart hebben we € 171,25 voor het project Mariëtte’s Child Care bijeengebracht en samen met de verkoop van de 3D kaarten die het hele jaar achterin staan (felicitaties, beterschap, condoleances enz.) hebben we ruim 300 euro toegevoegd aan de vastenactiepot.
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet en aanwezigheid.

Bartholde v.d. Loos