10age7: verslag 19-03-2021

door Margo den Bakker

Het is weer 10age7-avond geweest. Het thema van deze keer waren de engelen. Als eerste hebben we geluisterd naar het Evangelie: Jezus zag zijn dood naderen. Als hij had gewild, had hij de engelen om hulp kunnen vragen. Hij wilde God alleen niet op de proef stellen. Hij wist dat God engelen stuurt als Hij of wij ze nodig hebben. Dat hij gehoorzaam moest zijn tot in de dood om als graan in de aarde te sterven en zo honderdvoudig vrucht te dragen.

Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.
Want hij zal zijn engelen bevelen
dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat

Ze zullen je op hun handen dragen,
zodat je je voeten niet zal stoten.

Psalm 91;1,11-12

Daarna hebben we een engelenjournaal gemaakt. We waren zelf de correspondenten en reisden door middel van nieuwsberichten af naar verschillende landen, streken en tijden. Zo brachten de oude nieuwsberichten ons in het Land van Ooit, Bethlehem, Egypte, Judea en Verre Oorden. De nieuwe nieuwsberichten brachten ons naar Congo en de Verenigde Staten. We hebben dus over allerlei bijzondere daden van de engelen geleerd. Om deze avond af te sluiten hebben we nog gezellig een quiz gedaan.