10age7: verslag 8-4-2022

We begonnen de bijeenkomst met het noemen van tegenstellingen en kwamen erachter dat dit minder eenvoudig is dan het lijkt. Tenslotte werd de vraag gesteld: als je “nee” zegt tegen God, kan je dan later nog “ja” zeggen? Antwoord: je kan altijd “ja” zeggen tegen God. Een voorbeeld is H. Augustinus van Hippo. Daarna hebben we een video met de Zandtovenaar Gert v.d. Vijver over Pasen bekeken en gesproken over wat we herdenken met Palmpasen: Jezus wordt als koning onthaald en bejubeld maar zijn Koningschap is niet van deze wereld. In één week van “Hosanna” naar “Kruisig hem” en Zijn opstanding met Pasen.
Tot slot hebben we het bordspel Manna gespeeld. Aan de hand van vragen, o.a. over de Bijbel, kan je letters verzamelen. Met deze letters moet je gedurende het spel een eerder bekendgemaakte uitdrukking zien te
maken. De persoon of het team dat zijn/haar uitdrukking het eerst af heeft, wint.

Zandtovenaar Gert v.d. Vijver