Contacten gemeenschap H.H. Martelaren v. Gorcum (Colofon)

Algemene Parochie Informatie
PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

MISINTENTIES: Rabo bank: NL03 RABO 0365 4999 75
Ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum
Betaling intenties per bank, giro of contant
Opgave via misintenties@rkkerk-brielle.nl

Centraal secretariaat Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl
Pastorie Brielle
Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Website: www.rkkerkbrielle.nl
Pastoor/moderator J.C.F.M. (Hans) Smulders
Email: pastoor_smulders@rk-npg.nl
Tel.: 06 5111 5724
Pater Y. Konchenko Tel.: 06 5111 5724
Pastoraal werker/
kandidaat diaken
S. Lokken
NOODtelefoon (06) 3097 5817 (08:00 – 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

 

Pastoraatsgroep
email: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
Pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders
(Vertegenwoordiger pastoraal team)
M. Hink tel: (0181) 416 291
Th. van der Molen tel.: (0181) 479 327
I. Niks

 

Beheercommissie
Voorzitter
vacant
Secretaris J. Hoogstad secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder
J. Hoogstad tel.: 06 5062 5560
budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Lid L.H. van der Molen tel.: (0181) 479 327

 

P.C.I. (voorheen Diakonale Raad)

Voorzitter L. Peerlings tel: (0181) 402 100
Penningmeester M. van Gurp tel.: (0181) 414 325
Lid I. Geurink-Muller tel.: (0181) 413 056

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:
NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon tel.: (0181) 402528
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl
DE ZEVENSPRONG Contactblad van de Parochie, Nobelstraat 22
Redactie H. van Niekerk tel.: (0181) 482717
Email redactie@rkkerk-brielle.nl

Terug naar contactpagina