De sacramenten

De zeven sacramenten

Drie sacramenten zijn gericht op het intreden in het geloof: de doop, het vormsel en de eucharistie.
Twee sacramenten begeleiden het engagement van de gelovige: het huwelijk en de wijding.
Twee sacramenten geven mensen steun in het lijden dat de mens overkomt of dat wij zelf aanrichten: boete en verzoening en de ziekenzalving.

Het doopsel is het sacrament van de ‘intrede’, geboren worden in het geloof. De hele symboliek met water, zalf en licht verwijst naar het gaan van de duisternis naar het licht, door het water van de dood naar het land van het leven. Zo wordt je opgenomen in het mysterie van het goddelijk leven. Je krijgt een naam, een plaats in de geschiedenis. Bekijk ook dit filmpje.

In het vormsel wordt uitgedrukt en verwerkelijkt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt als een steun in je eigen menswording. De olie waarmee de vormeling gezalfd wordt schenkt de kracht van Gods Geest. De gelovige wordt met deze Geest toegerust voor de verkondiging van het Evangelie. Bekijk ook dit filmpje.

Kinderen vanaf groep 4 mogen meedoen met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie.
Kinderen vanaf groep 8 mogen voorbereid worden op het Vormsel. De voorbereidingen vinden plaats in ongeveer 10 lessen waarin uw zoon of dochter wordt voorbereid op het ontvangen van het sacrament. De lessen starten eind januari of begin februari.

Opgeven Eerste H. Communie of H. Vormsel:
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor het Vormsel of de Eerste Heilige Communie, kunt u ons dat laten weten via dit formulier
Begin januari ontvangt u dan een brief thuis met een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Als u nog vragen heeft kunt u deze per mail stellen aan Johan van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl.

De eucharistie (dankzegging) is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof. Zij ‘voedt’ de gelovige met de aanwezigheid van Christus. Het is hét moment van de Christusontmoeting. In de eucharistie gelooft de Kerk dat Christus reëel tegenwoordig is, op bijzondere wijze in de gedaante van brood en wijn. Door het eten van hetzelfde brood, gebroken voor velen, sticht Jezus zelf gemeenschappelijkheid. Bekijk ook dit filmpje.

Het huwelijk wordt verbonden met Gods liefde, die onvoorwaardelijk en levengevend is. Huwen is Gods liefde ontvangen en tot basis willen maken van je relatie. De ‘symbolen’ van dit sacrament zijn man en vrouw zelf. Zij voltrekken het sacrament aan elkaar, de priester of diaken is daar slechts getuige van.

De wijding is een dienst aan de gemeenschap. De ambten in de Kerk zijn een concretisering van het dienstwerk van Christus; ze moeten ervoor zorgen dat de kerkgemeenschap haar vierende, lerende en dienende rol opneemt. De gewijde priester verkondigt als leraar, hij offert en gaat voor en leidt als herder. Er zijn drie graden in de wijding: bisschop, priester en diaken.

Het sacrament van boete en verzoening (biecht) bevrijdt je van schuld en kwaad. God vergeeft het kwaad dat de berouwvolle mens heeft aangericht en richt de mens weer op. De vergeving die God schenkt maakt dat de levenskracht die door het kwaad werd geraakt, hersteld wordt. God vergeeft het kwaad, als mensen tot inkeer willen komen. Bekijk ook dit filmpje

De ziekenzalving is het sacrament van Jezus’ nabijheid in het lijden, verdriet en angst van de mens. In de zalving met olie wordt ziekte en lijden in het perspectief van Jezus’ overwinning op lijden en dood geplaatst. De zalving kan mensen sterken in hun overgave aan God, wanneer ze op de drempel van het aardse leven staan.

Voor informatie / uitleg zie ook deze pagina van youthfaithexploration.