Givt

Geachte parochianen,

Doordat we steeds meer gebruik maken van een bankpas om onze aankopen te betalen, beschikken we steeds minder over contant geld. Met dit gegeven worden we als kerkgangers geconfronteerd als de collecteschaal ons wordt voorgehouden tijdens de vieringen. Als er een week van te voren een collecte voor een speciale actie wordt aangekondigd, moeten we er speciaal rekening mee houden, dat we op de daarop volgende zondag voldoende contant geld bij ons hebben.

In onze tijd van verdergaande digitalisering hebben er inmiddels ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het ook mogelijk is geworden om digitaal te doneren tijdens een viering. Hierdoor is een “app” beschikbaar gekomen, welke op de mobiele telefoon kan worden gedownload en waarmee heel eenvoudig toch aan de collecte kan worden deelgenomen ook al zijn we niet in kerk gedurende de huidige crisis.

Nu we weer mogen samenkomen in onze kerk, is het mogelijk om zowel in contanten als digitaal aan de collecte mee te doen. Want doordat er een zender in de collecteschaal is geplaatst, kan men volstaan om de mobiele telefoon alleen vlakbij de schaal te houden om de donatie te laten uitvoeren.

Het ontbreken van de opbrengsten vanuit de wekelijkse collectes tijdens de corona-crisis heeft gevolgen gehad voor de financiële positie van onze gemeenschap. Deze middelen hebben we hard nodig voor het beheer van onze kerk, maar ook voor de pastorale ondersteuning en de uitvoering van onze diaconale activiteiten.

Daarom willen wij voorstellen om gebruik te maken van de mogelijkheid van het digitaal collecteren. Om de hiervoor benodigde app te kunnen downloaden, het gebruiksklaar maken en het gebruiken tijdens de collecte, verwijzen wij u naar bijgaande presentatie “Begeleiding gebruik Givt-app”.

Ter nadere informatie:

  1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
  3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de GivT-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
  4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

De Givt QR code vindt u in het menu aan de linkerkant onderaan.

Met vriendelijke groet,

Huub van Niekerk (Secretaris Beheercommissie)