Mededelingen

Week 18

5-5 Start bedevaartsseizoen
Zaterdag 8 mei a.s. start het bedevaartseizoen in de Bedevaartkerk. I.v.m. de coronamaatregelen is dit een besloten viering waarbij een klein aantal bezoekers is uitgenodigd. De viering wordt via livestream uitgezonden op het youtube kanaal van het Bisdom Rotterdam.

Eerdere berichten

30-4 Zevensprong van mei
De Zevensprong van mei is nu beschikbaar.

11-4 Overleden:
Cor Sparreboom uit Oostvoorne; overleden 08-04-2021. Uitvaart was op woensdag 14-4-2021 in de parochiekerk a/d Nobelstraat o.l.v. diaken Steef Lokken.
Eerder overleden:
Leo Jansen uit Brielle; overleden 01-04-2021. Uitvaart was op woensdag 7-4 in de parochiekerk a/d Nobelstraat o.l.v. Fred Wijnen.

9-4 Einde gebruik facebook
Het Parochiebestuur heeft besloten dat facebook niet voldoet aan de AVG richtlijnen. Dit heeft tot gevolg dat facebook niet meer door ons mag worden gebruikt voor het verspreiden van persoonlijke mededelingen. Er is dan ook besloten dat het gebruik van facebook per vandaag direct is gestopt. Op facebook is hierover een bericht geplaatst.

23-3: Pieckfijn april
De nieuwe Pieckfijn is beschikbaar.

5-3 Folder Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De folder van de PCI is door omstandigheden niet in Brielle e.o. rondgebracht (dit zou rond Kerst hebben moeten plaatsvinden). Op verzoek van de PCI is de folder nu als pdf toegevoegd aan onze website en is te vinden op de pagina “Externe pagina’s“.

4-3 Waarschuwing cybercriminaliteit
Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. De afgelopen week zijn twee incidenten in ons bisdom gemeld. Gebleken is dat criminelen gebruik maken van bijvoorbeeld Gmail om een nieuw e-mailadres aan te maken dat er geloofwaardig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor.
Onze pastoor/moderator (vicaris-generaal mgr. Van Deelen) heeft GEEN bekend emailadres! Voor vragen kunt u terecht bij secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl, bestuur@rk-npg.nl of centraal@rk-npg.nl

12-1: Website namen gecorrigeerd
De namen rkkerkbrielle.nl en rkparochiebrielle.nl zijn weer te gebruiken en leiden nu naar deze website.

Berichten ouder dan 3 maanden

19-10: Vragen en antwoorden Coronamaatregelen
Het bisdom heeft vragen en antwoorden uit de parochies gebundeld. Zie deze pdf voor meer informatie.

11-10: Foto’s Eerste Heilige Communie
De foto’s van de Eerste Heilige Communie op 4-10-2020 zijn te zien via de Algemene Foto Pagina.

10-10: Corona-maatregelen per 9 oktober
De Nederlandse bisschoppen hebben deze verklaring gegeven. Dat betekent dat voor onze kerk een maximum van ca. 30 personen wordt aangehouden.

8-10: Nieuwe pastoor/moderator
Sinds 5 oktober is vicaris-generaal L. van Deelen onze moderator. Hij vervult dezelfde functie in de parochies van de Drechtsteden en Hoeksewaard/Goeree-Overflakkee.

2-10: Brief bisschop
De bisschop heeft een pastorale bemoedigingsbrief geschreven.

Overige oude (maar actuele) berichten:

Proef: misintenties betalen via Givt
Met ingang van deze week starten we een proef om misintenties te laten betalen via Givt. Er is een QR code gemaakt die bij de opgave van de misintenties is geplaatst. Door het correcte bedrag (bijv. 1 intentie = € 10, 2 intenties = € 20) via de Givt app in te vullen en de QR code te scannen, kunt u eenvoudig betalen. Hoewel Givt volstrekt anoniem is, is deze proef bedoeld om te zien of we het tijdstip van de betaling via Givt succesvol kunnen koppelen aan de via email opgegeven intenties. Het misintentie-formulier is aangepast en heeft een extra veld waarin u kunt aangeven dat u via Givt betaalt.

Givt: digitaal doneren aan de kerk
Nu wij door de corona crisis langer gebruik maken van digitale Eucharistievieringen roepen wij u sinds kort op uw collecte over te maken naar de bankrekening van onze parochie en wel IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum.
Via de Givt-app is het mogelijk om digitaal op afstand deel te nemen aan de collecte. Mogelijk staat u nog even stil bij de gemiste collecten van de afgelopen 2 maanden en de extra kosten, die uw parochiebestuur moet maken voor het totstandbrengen van de streamingsdiensten.
Wij hebben uw inbreng zeker in deze tijden heel hard nodig.
Bij voorbaat onze dank.

Schoenendoos actie Actie4Kids
Wat kan er in een schoenendoos ? Zie ook de Zevensprong van oktober (origineel artikel) en de Pieckfijn van november (bewerkt/ingekort artikel).

Mededeling email
Het is nu ook mogelijk een email te ontvangen als er nieuws is! Om u hiervoor aan te melden kunt u klikken om u aan te melden en u krijgt een email als er nieuws is.

Vlijt voor barmhartigheid (aangepast 28-03-2020)
“Vlijt voor barmhartigheid” is een initiatief ontstaan in het jaar van barmhartigheid. De groep is nog steeds het hele jaar actief met het breien, haken en naaien van lappendekens, mutsen, wanten, sjaals, etuitjes en tasjes etc. De gemaakte spullen worden gebruikt voor de schoenendoos actie (etuitjes, tasjes, mutsen etc.), de grotere spullen afgeleverd bij zendingsprojecten voor o.a. Albanië, Oekraïne, Roemenië. Inmiddels zijn mensen vanuit het hele cluster die hier met veel plezier aan deelnemen. De breisters en haaksters komen iedere 2e donderdag van de maand bijeen in het parochiehuis in Brielle van 10:00 uur tot 11:45. Foto’s zijn te zien via de Algemene fotopagina. Mocht u materiaal willen sponsoren voor deze activiteiten, dan kunt u deze inleveren bij de parochiewacht of achterin de kerk.