Mededelingen

Week 7

15-2 Boodschap van de Paus
Paus Franciscus heeft deze boodschap voor de Veertigdagentijd bekend gemaakt. Tevens is op de website van het bisdom deze samenvatting te lezen.

Eerdere berichten

10-2 Zevensprong februari aangepast
De Zevensprong is nu voorzien van het actuele rooster van voorgangers vanuit Spijkenisse.

9-2: Pieckfijn februari en maart
De nieuwe Pieckfijn is beschikbaar via de Pieckfijn pagina.

6-2: Kerk blijft gesloten tot 2 maart
Administrator mgr. vicaris Lex van Deelen heeft aangekondigd dat m.u.v. de Felicitaskerk in Spijkenisse voor de online-vieringen, alle andere kerken gesloten blijven. Opgegeven misintenties zullen worden doorgegeven aan de kerk in Spijkenisse.

12-1: Website namen gecorrigeerd
De namen rkkerkbrielle.nl en rkparochiebrielle.nl zijn weer te gebruiken en leiden nu naar deze website.

27-11: Huwelijks cursus
Op 22 januari 2021 begint een online huwelijks cursus. Voor meer info zie deze pdf.

Berichten ouder dan 3 maanden

19-10: Vragen en antwoorden Coronamaatregelen
Het bisdom heeft vragen en antwoorden uit de parochies gebundeld. Zie deze pdf voor meer informatie.

11-10: Foto’s Eerste Heilige Communie
De foto’s van de Eerste Heilige Communie op 4-10-2020 zijn te zien via de Algemene Foto Pagina.

10-10: Corona-maatregelen per 9 oktober
De Nederlandse bisschoppen hebben deze verklaring gegeven. Dat betekent dat voor onze kerk een maximum van ca. 30 personen wordt aangehouden.

8-10: Nieuwe pastoor/moderator
Sinds 5 oktober is vicaris-generaal L. van Deelen onze moderator. Hij vervult dezelfde functie in de parochies van de Drechtsteden en Hoekswaard/Goeree-Overflakkee.

2-10: Brief bisschop
De bisschop heeft een pastorale bemoedigingsbrief geschreven.

Overige oude (maar actuele) berichten:

Proef: misintenties betalen via Givt
Met ingang van deze week starten we een proef om misintenties te laten betalen via Givt. Er is een QR code gemaakt die bij de opgave van de misintenties is geplaatst. Door het correcte bedrag (bijv. 1 intentie = € 10, 2 intenties = € 20) via de Givt app in te vullen en de QR code te scannen, kunt u eenvoudig betalen. Hoewel Givt volstrekt anoniem is, is deze proef bedoeld om te zien of we het tijdstip van de betaling via Givt succesvol kunnen koppelen aan de via email opgegeven intenties. Het misintentie-formulier is aangepast en heeft een extra veld waarin u kunt aangeven dat u via Givt betaalt.

Givt: digitaal doneren aan de kerk
Nu wij door de corona crisis langer gebruik maken van digitale Eucharistievieringen roepen wij u sinds kort op uw collecte over te maken naar de bankrekening van onze parochie en wel IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum.
Via de Givt-app is het mogelijk om digitaal op afstand deel te nemen aan de collecte. Mogelijk staat u nog even stil bij de gemiste collecten van de afgelopen 2 maanden en de extra kosten, die uw parochiebestuur moet maken voor het totstandbrengen van de streamingsdiensten.
Wij hebben uw inbreng zeker in deze tijden heel hard nodig.
Bij voorbaat onze dank.

Schoenendoos actie Actie4Kids
Wat kan er in een schoenendoos ? Zie ook de Zevensprong van oktober (origineel artikel) en de Pieckfijn van november (bewerkt/ingekort artikel).

Mededeling email
Het is nu ook mogelijk een email te ontvangen als er nieuws is! Om u hiervoor aan te melden kunt u klikken om u aan te melden en u krijgt een email als er nieuws is. N.B.: de knop werkt op de iPad niet met Safari, wel met Firefox en Opera.

Vlijt voor barmhartigheid (aangepast 28-03-2020)
“Vlijt voor barmhartigheid” is een initiatief ontstaan in het jaar van barmhartigheid. De groep is nog steeds het hele jaar actief met het breien, haken en naaien van lappendekens, mutsen, wanten, sjaals, etuitjes en tasjes etc. De gemaakte spullen worden gebruikt voor de schoenendoos actie (etuitjes, tasjes, mutsen etc.), de grotere spullen afgeleverd bij zendingsprojecten voor o.a. Albanië, Oekraïne, Roemenië. Inmiddels zijn mensen vanuit het hele cluster die hier met veel plezier aan deelnemen. De breisters en haaksters komen iedere 2e donderdag van de maand bijeen in het parochiehuis in Brielle van 10:00 uur tot 11:45. Foto’s zijn te zien via de Algemene fotopagina. Mocht u materiaal willen sponsoren voor deze activiteiten, dan kunt u deze inleveren bij de parochiewacht of achterin de kerk.