Mededelingen

Week 26

3-6: Overleden
Piet Grootscholten op 02-07-2021. Uitvaart was op 08-07-2021 in de kerk aan de Nobelstraat o.l.v. pater Youri Konchenko. Aansluitend was de begrafenis aan de Kloosterweg in Brielle.
Eerder overleden:
Ben Geurink. Uitvaart was op 9-6-2021 in de Bedevaartskerk o.l.v. em. pastor mw. B. Poortvliet. Aansluitend volgde crematie in de Ommering in Spijkenisse.

Eerdere berichten

30-6: Zevensprong van juli en augustus
De Zevensprong van juli en augustus is nu beschikbaar.

28-6: Pieckfijn juli – augustus
De nieuwe Pieckfijn is beschikbaar.

24-6: Corona-maatregelen per 26 juni
De Nederlandse bisschoppen hebben deze update gegeven. Dat betekent dat voor onze kerk een maximum van ca. 50 personen wordt aangehouden, de 1,5 m afstand blijft en volkszang nog niet mag. Reserveren is niet meer verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd.

10-5: Schema seizoen Bedevaartskerk
De Bedevaartskerk heeft een schema beschikbaar gemaakt van de eucharistievieringen en het bidden van de rozenkrans gedurende de maanden mei t/m augustus.

9-4: Einde gebruik facebook
Het Parochiebestuur heeft besloten dat facebook niet voldoet aan de AVG richtlijnen. Dit heeft tot gevolg dat facebook niet meer door ons mag worden gebruikt voor het verspreiden van persoonlijke mededelingen. Er is dan ook besloten dat het gebruik van facebook per vandaag direct is gestopt. Op facebook is hierover een bericht geplaatst.

5-3: Folder Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De folder van de PCI is door omstandigheden niet in Brielle e.o. rondgebracht (dit zou rond Kerst hebben moeten plaatsvinden). Op verzoek van de PCI is de folder nu als pdf toegevoegd aan onze website en is te vinden op de pagina “Externe pagina’s“.

Berichten ouder dan 3 maanden

19-10-2020: Vragen en antwoorden Coronamaatregelen
Het bisdom heeft vragen en antwoorden uit de parochies gebundeld. Zie deze pdf voor meer informatie.

11-10-2020: Foto’s Eerste Heilige Communie
De foto’s van de Eerste Heilige Communie op 4-10-2020 zijn te zien via de Algemene Foto Pagina.

Overige oude (maar actuele) berichten:

Proef: misintenties betalen via Givt
Met ingang van deze week starten we een proef om misintenties te laten betalen via Givt. Er is een QR code gemaakt die bij de opgave van de misintenties is geplaatst. Door het correcte bedrag (bijv. 1 intentie = € 10, 2 intenties = € 20) via de Givt app in te vullen en de QR code te scannen, kunt u eenvoudig betalen. Hoewel Givt volstrekt anoniem is, is deze proef bedoeld om te zien of we het tijdstip van de betaling via Givt succesvol kunnen koppelen aan de via email opgegeven intenties. Het misintentie-formulier is aangepast en heeft een extra veld waarin u kunt aangeven dat u via Givt betaalt.

Givt: digitaal doneren aan de kerk
Nu wij door de corona crisis langer gebruik maken van digitale Eucharistievieringen roepen wij u sinds kort op uw collecte over te maken naar de bankrekening van onze parochie en wel IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum.
Via de Givt-app is het mogelijk om digitaal op afstand deel te nemen aan de collecte. Mogelijk staat u nog even stil bij de gemiste collecten van de afgelopen 2 maanden en de extra kosten, die uw parochiebestuur moet maken voor het totstandbrengen van de streamingsdiensten.
Wij hebben uw inbreng zeker in deze tijden heel hard nodig.
Bij voorbaat onze dank.

Schoenendoos actie Actie4Kids
Wat kan er in een schoenendoos ? Zie ook de Zevensprong van oktober (origineel artikel) en de Pieckfijn van november (bewerkt/ingekort artikel).

Mededeling email
Het is nu ook mogelijk een email te ontvangen als er nieuws is! Om u hiervoor aan te melden kunt u klikken om u aan te melden en u krijgt een email als er nieuws is.

Vlijt voor barmhartigheid (aangepast 28-03-2020)
“Vlijt voor barmhartigheid” is een initiatief ontstaan in het jaar van barmhartigheid. De groep is nog steeds het hele jaar actief met het breien, haken en naaien van lappendekens, mutsen, wanten, sjaals, etuitjes en tasjes etc. De gemaakte spullen worden gebruikt voor de schoenendoos actie (etuitjes, tasjes, mutsen etc.), de grotere spullen afgeleverd bij zendingsprojecten voor o.a. Albanië, Oekraïne, Roemenië. Inmiddels zijn mensen vanuit het hele cluster die hier met veel plezier aan deelnemen. De breisters en haaksters komen iedere 2e donderdag van de maand bijeen in het parochiehuis in Brielle van 10:00 uur tot 11:45. Foto’s zijn te zien via de Algemene fotopagina. Mocht u materiaal willen sponsoren voor deze activiteiten, dan kunt u deze inleveren bij de parochiewacht of achterin de kerk.