Mededelingen

Week 12

NOOD telefoon
De parochie heeft een noodtelefoon. U kunt de noodtelefoon elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur bereiken voor een noodgeval: dat is een ziekenzalving of om een uitvaart te regelen. Degene die de noodtelefoon die week beheert zal direct opnemen of, als dit niet mogelijk is, spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen: 06 – 30 97 58 17

12-3: De Pieckfijn van april is nu beschikbaar op de Pieckfijn pagina..

Eerdere berichten:

10-3: Vastenactie 2019
De vastenactie 2019 is voor stichting Mambo Poa. Klik hier voor meer informatie.

4-3: Overleden:
– Kurt Janisch, op 2 maart 2019. De crematie was op 9 maart 2019 in Spijkenisse, voorganger was mevr. Bea Poortvliet

28-2: Zevensprong maart
De nieuwe Zevensprong is beschikbaar: 8 pagina’s met nieuws en informatie.

06-02: Foto’s Sirkelslag
De foto’s van het landelijke online evenement Sirkelslag staan nu online via de Algemene Foto Pagina.

Vieringen in de Plantage voor 2019
02-03 om 18:30 uur.

17-1-2019:
Artikel uit de Brielse Courant over Johan ten Berge, beheerder Bedevaartskerk
In de Brielse Courant van 16-01-2019 staat dit artikel

Huispaaskaarsen
Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Achter in de kerk hangt een intekenlijst met de afbeeldingen van de verschillende kaarsen waar u uit kan kiezen. Pasen valt dit jaar op 21 en 22 april. Toch vragen wij u om uw bestelling door te geven voor 15 februari aanstaande. Dan kan het mee met de reguliere bestelling en zijn er geen verzend- en administratiekosten aan verbonden.

Oud-pastoor Jan van Swieten overleden
Op donderdag 27 december 2018 is op 84-jarige leeftijd plotseling onze oud-pastoor Jan van Swieten overleden. Jan van Swieten legde in september 1958 zijn plechtige professie af als Minderbroeder Franciscaan en heeft in die Orde verschillende functies bekleed. In februari 1989 werd hij met instemming van zijn provinciaal benoemd tot pastoor van de parochie HH. Martelaren van Gorcum te Brielle en tevens tot custos van het bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle. Met ingang van 19 april 1990 werd hij geïncardineerd in het bisdom Rotterdam en behoorde hij tot de clerus van ons bisdom. Van november 1991 tot februari 1994 was hij deken van het dekenaat Zuid-Hollandse Eilanden.

Video Kerst-workshop keramiek
Op de Algemene Fotopagina staat een compilatievideo van deze workshop.

Pieckfijn editie Kerst 2018 & januari 2019
De digitale edities van Pieckfijn Kerst & januari zijn nu, 11 december, beschikbaar en zowel online als in pdf via de startpagina van deze website te lezen. De papieren versie zal vanaf vandaag worden verspreid. Het katern Brielle heeft zoals gebruikelijk minder kopij dan de Zevensprong.
De pdf heeft van de uitgeverij een lagere resolutie gekregen waardoor het sneller download maar minder scherp is. De redactie hoort graag uw reactie, bijv.: geen probleem of wel probleem en geen pdf meer.

Algemene Fotopagina
De Algemene Fotopagina is aangepast met links naar Flickr en niet langer naar Google. Tevens zijn enkele (oudere) foto’s toegevoegd, o.a. het afscheid van pastor Bea Poortvliet.

Mededeling voor nieuwe Catechumenen
Dit is een informatie folder voor Catechumenen bijeenkomsten “Groeien in geloof”.

Vieringen in de Plantage voor 2018 & 2019
Voor 2019 is nog geen informatie bekend.

Schoenendoos actie Actie4Kids
Wat kan er in een schoenendoos ? Zie ook de Zevensprong van oktober (origineel artikel) en de Pieckfijn van november (bewerkt/ingekort artikel).

Actie Speeltuin Polen 2019
Er is een nieuwe actie georganiseerd. Hier vindt U meer informatie.

Nieuw vieringenschema van de Werkgroep Jeugd
Op de pagina van de Werkgroep Jeugd is het schema van het seizoen 2018/2019 geplaatst: Kinderwoorddiensten en Jong en Oud vieringen met de thema’s.

Artikel Brielse Courant over zoektocht van Aad Kroesen
In de Brielse Courant van 9 mei is een artikel (pdf) gepubliceerd over Aads zoektocht naar een monstrans onderdeel.

Mededeling email
Het is nu ook mogelijk een email te ontvangen als er nieuws is! Om u hiervoor aan te melden kunt u klikken om u aan te melden en u krijgt een email als er nieuws is. N.B.: de knop werkt op de iPad niet met Safari, wel met Firefox en Opera.

Lappendeken-club
De Lappendeken-club is het hele jaar actief. Foto’s zijn te zien via de Algemene fotopagina. Wij vragen ook om materiaal voor de lappendekensclub, deze kunt u inleveren bij de parochiewacht, of achterin de kerk.
De breisters en haaksters willen graag doorgaan met hun ‘vlijt voor barmhartigheid’ en hiertoe is dan ook besloten om gewoon iedere 2e donderdag van de maand bijeen te blijven komen in het parochiehuis (er zijn nog steeds mensen die aanhaken) Materiaal en sponsoring blijft welkom! Meer foto’s zijn te zien op blogspot