Verslag 10Age7: “Help, is daar iemand?”

In corona tijd zou je het uit willen schreeuwen HELP ons van deze ellende af. Maar wie hoort ons roepen? De geldgraaiers en de machthebbers? Het leven wordt steeds duurder, voor velen eenzamer. Angst overheerst. Nee hier ging de avond niet over. Wel over de roepstem van God. Samuël die in de tempel ’s nachts wakker wordt, doordat zijn naam wordt geroepen. In eerste instantie denkt hij dat de priester Eli hem roept, maar na drie keer bedenkt Eli dat er meer aan de hand is. ‘Ga maar weer slapen en als het nog eens gebeurd zeg maar: “Heer hier ben ik, uw dienaar luistert”.
En de eerste volgelingen van Jezus die via Johannes de Doper op Zijn Weg worden gezet. Sommigen twijfelend en sceptisch of ze er wel goed aan zouden doen.
Dat laatste is herkenbaar voor alle tijden en generaties. Wat doe je als jij geroepen wordt of je geroepen voelt? Alles en iedereen verlaten en je geloof stellen in de man uit Nazareth?
De jongeren hebben kennis gemaakt met Nabor onze nieuwe, jonge pastoraal werker, die uit ervaring kon spreken.
na een gevarieerd programma van beeldpresentaties over de lezingen, muziek en een interactieve quiz, werden de jongeren en de leiding van 10age7 geroepen om te helpen cyclamen rond te brengen bij eenzame of zieke ouderen.
Hier is door verschillende leden gehoor aan gegeven. De reacties van de mensen aan de deur waren meest hartverwarmend.
Wilt u de presentaties van de jongerenavond zien of luisteren, klik dan hieronder.
(Helaas haperde de techniek die avond, maar we gaan door zolang het nodig is om digitaal elkaar te ontmoeten)