Verslag 17-01-2020

Op 17 januari hadden we onze eerste bijeenkomst van 2020 met als thema “Als je je bed niet uitkomst”. Helaas waren er niet zoveel jongeren zodat we bijeen kwamen in de keuken. En rond de tafel zittend was de sfeer er niet minder om. Iedereen had een lamp meegenomen en een pet. De lamp was voor een lied om te zorgen voor licht.De pet voor “pet of, pet af” als antwoord op vragen over dipje en depressiviteit. Vervolgens de vraag wat je enthousiast maakt of juist niet. Je enthousiasme kon je laten zien door van onderuitgezakt zitten stap voor stap te veranderen in juichend te springen. Of andersom….. Daarna de vraag wat jou een dipje kon geven. Hieruit kwam naar voren dat niet iedereen bij hetzelfde een dip kreeg. En wat is het verschil tussen een dip en een depresssie? Hier dacht niet iedereen hetzelfde over. In de bijbelstudie (1 Kon. 19, 1-8) zien we een sombere Elia met depressieve gevoelens. Wat zouden wij tegen Elia en tegen God willen zeggen? Je bent in de war? Je bent brutaal? U bent streng? U bent als een vader? We sloten af met een bordspel waarin je over een gegeven onderwerp iets openhartig kon vertellen. Hier kwam heel wat persoonlijks naar voren. De volgende bijeenkomst is op 7 februari waarbij we meedoen met het online-spel Sirkelslag.