10Age7: verslag 19-02-2021

door Janna Bosman

De jongeren en leiders zijn vrijdagavond 19 februari via Zoom digitaal bijeengekomen. Het programma begon met een video over het verhaal van de Ark van Noach waarbij Noach samen met zijn gezin en de dieren op de zelfgebouwde ark verbleven, waarna het vervolgens 40 dagen hevig ging regenen. Na die tijd konden ze van de ark af en de aarde opnieuw bevolken. God stuurde als teken van zijn verbond met Noach een regenboog.
We hebben daarna ook gekeken naar een videofragment van Jezus die 40 dagen vast in de woestijn en de beproevingen die hij doorstaat met Satan. Vervolgens is er in de groep gesproken over keuzes die je moet maken in het leven: kledingkeuzes, hobby’s, beroepskeuzes. Wat laat jij allemaal meespelen bij die keuze? Luister je bijvoorbeeld naar het advies van anderen of doe jij vooral waar jij jezelf prettig bij voelt? En hoe kom jij uiteindelijk tot een beslissing? Door bijvoorbeeld te bidden of er goed over na te denken of door het te bespreken met anderen. Ook hebben we gekeken wat hierover in de Bijbel wordt gezegd.
Ten slotte hebben we gesproken over wat je allemaal kunt doen om iets bij te dragen aan de vastenactie in deze vastentijd. Denk hierbij aan het helpen van een ander of het sparen van geld zodat je er zo aan kunt bijdragen dat kinderen in andere landen naar school kunnen. We sloten de avond af met een kahoot quiz over de thema’s die deze avond aan bod zijn gekomen.