Verslag 9 Maart 2019: Duurzaam Bezig

Duurzaam dit duurzaam dat iets anders hoor je niet tegenwoordig. Wij zijn er met de jongeren ook ingedoken als thema avond. Met dikke trui aan kwam iedereen binnen, want we hadden aangekondigd dat de verwarming uit zou blijven. Na een lied begonnen we met een stevige warming up, zodat de spieren lekker los zouden komen en we aan de quiz konden beginnen. Een quiz met pittige vragen. Bijvoorbeeld of waterdamp het broeikaseffect verhoogd (ja dus). Hoeveel haaien worden er per seconde gedood? Dit blijken er 4,75 te zijn; ongelooflijk! hoe groot gemiddeld de footprint (CO2 uitstoot) per gezin is? Dat blijkt veel hoger dan een gemiddeld melkvee- bedrijf die de zwarte Piet krijgen toegeschoven als milieuvervuilend! Hoe lang duurt het voordat een rubber elastiekje is verteerd? En ga zo maar door. Voor ieder goed antwoord mocht per team een elektrisch apparaat (op papier) voor worden uitgeschakeld. Het team met het minste energie verbruik was aan het eind de winnaar. Leerzaam en leuk was dit.Het vervolg was dat we aan de hand van psalm 8 zijn gaan kijken of er in de Bijbel duidelijke richtlijnen staan hoe we met de zorg voor de aarde moeten omgaan. We hebben o.a. door de ogen van een journalist, visser, chirurg en een weerman de jongeren zich in de tekst laten verdiepen. Dit was leerzaam en leuk. Een toepasselijk lied hebben we gezongen over dat God de wereld in zijn handen heeft als een speelbal en zou kunnen knijpen als Hij wou, maar dat toch niet doet, Hij zegent iedereen, laat het regenen voor de goede en de slechte mensen. De mensen maken er een potje van, maar toch geeft Hij zijn zegen! We krijgen keer op keer de kans om verandering in ons gedrag aan te brengen en ons te verwonderen als een kind over Zijn schepping. Niet mee wachten, maar vandaag nog mee beginnen, iedereen kan daar zijn verantwoordelijkheid in nemen en dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn of kapitalen kosten. Als een soort van excursie zijn we te gast gevraagd op een duurzaam melkveebedrijf die tijdens Kom in de kas open dag houdt. Hier gingen de jongeren graag op in.