Zevensprong op papier

Zevensprong” – digitaal
Zoals u misschien op deze website al hebt gezien, bestaat het oude parochieblad “Zevensprong” nog steeds, zij het in digitale vorm via de webpagina en in pdf-formaat. Als er een nieuwe editie verschijnt wordt dit via email bekendgemaakt aan (op dit moment) 150 abonnees. Aanmelden hiervoor kan via website@rkkerk-brielle.nl

Zevensprong” – papier
Het parochiebestuur heeft nu wegens de met ingang van september 2021 veranderde opzet van de “Pieckfijn” toestemming gegeven om de “Zevensprong” weer op papier te laten verschijnen. Voordeel voor diegenen die de “Pieckfijn” op papier lezen is dat u op de hoogte kunt blijven van het nieuws van de Brielse gemeenschap.

Verzending
Omdat er een terugloop is van vrijwilligers, er een andere verschijningsfrequentie van de “Zevensprong” is t.o.v. de “Pieckfijn” (elke maand i.p.v. 2-maandelijks) en de beheercommissie niet wil dat de vrijwilligers vaker gaan lopen, is besloten om deze via de post te gaan verzenden.

Kosten van de papier Zevensprong
Als u bereid bent om een abonnementsbedrag van € 20,00 per jaar te betalen kunt u de “Zevensprong” op papier ontvangen. Geef u op via onderstaand formulier en geef het abonnementsgeld in een gesloten envelop af op de pastorie of in de brievenbus.