Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.

Icoon van apostel H. Mattias
(naamdag 14 mei)

Van de redactie

Dit is de 7de editie die zowel digitaal als op papier verschijnt. Het blijft mensenwerk en soms blijkt dat het op tijd bezorgen niet helemaal goed gaat. Bijvoorbeeld een poststempel dat over een adres staat zodat er veel te laat bezorgd wordt. Oplossing: in overleg met de Post het adres op een andere plek zetten en hopen dat het volgende keer wel goed gaat .
Hier hebben de digitale lezers geen last van. Wel kan het met de mailinglijst fout gaan: de ontvangende email is vol, een emailadres wijziging, enz.
Een ander punt is de kopij: deze wordt verzorgd door de redactie maar ook door een aantal parochianen uit de werkgroepen. Maar ook mensen zoals u. Als u iets leuks of interessants te melden heeft over een actie vanuit de kerk, een bezoek aan een andere kerk of hoe u een viering ervaren heeft: schrijf het op en stuur het aan redactie@rkkerk-brielle.nl.

Er is een melding ontvangen dat niet iedereen alles leest en er dus informatie over het hoofd wordt gezien en gemist! Dus bij deze een vermelding van alle verslagen en aankondigingen in deze editie:
– Een verslag van de bijeenkomst van 10Age7 van 8 april
– Een aankondiging van de Kinderwoorddienst van 8 mei.
– Een verslag van het Vastenproject oecumenische werkgroep
– Een verslag van de viering op Eerste Paasdag.
– Een aankondiging (tevens uitnodiging) van het rozenkrans gebed, want meimaand = Mariamaand!
– Een aankondiging van een oecumenische herdenkingswandeling.
– Tenslotte (wat betreft de ingezonden kopij) een artikel over “van alles wat”

Van de locatieraad (i.o.)

Zoals eerder aangegeven is er een parochiaan die wil zich bezighouden met het taakveld Omzien Naar Elkaar, maar deze heeft helaas aangegeven hier geen aanspreek-punt of coördinator van te willen zijn. De bemensing van dit taakveld is dus nog open! Als u nog geen 75 jaar bent en hier het aanspreekpunt van wil zijn (al is het maar voorlopig), dan zouden wij daar zeer blij mee zijn.

Hoewel we in Brielle alleen de Kruisweg en Eerste Paasdag hadden werden beide vieringen (zeer) goed bezocht.

Mededeling-mailing

Herhaling is de kracht van reclame, maar kan desondanks irritant zijn. Dus u slaat dit artikel waarschijnlijk over omdat u het al heel veel heeft zien staan.
Alleen heeft slechts een kleine minderheid van de Zevensprong-lezers zich voor deze mailing aangemeld. De rest niet, wellicht omdat het niet zo nodig hoeft. Maar het is al diverse keren voorgekomen dat de mailing ook voor frequente kerkgangers waardevol was.
Dus: als u nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, geef u dan op voor deze mailing. Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong door komen. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielle.nl of u meldt zich aan via onze website. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing de AVG (“privacy wet”) van toepassing en wordt bcc (blind carbon copy) ofwel “niet-openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Kopijdatum voor de Zevensprong van juni 2022

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 mei aan redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
De februari editie verschijnt rond 1 juni 2022.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties mei

(Informatie onder voorbehoud)

01-05. 09:30 Brielle (PV) Uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk.
08-05. 09:30 Brielle (DOP) *
15-05. 09:30 Brielle (PV) *
22-05. 09:30 Brielle (RW) Tiny Zijp, Marja Moll
26-05. 11:30 Hellevoetsluis (YK) Hemelvaartsdag
29-05. 09:30 Brielle (SL) *

* Geen misintenties ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken (PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.
(BP): em. p.w. mw. B. Poortvliet (LD): pastoor L. van Deelen
(FW): em. p.w. F. Wijnen (HS): pastor H. Smulders
(DOP): Dienst o.l.v. parochiaan

Verslag 10Age7 van 8 april

We begonnen de bijeenkomst met het noemen van tegenstellingen en kwamen erachter dat dit minder eenvoudig is dan het lijkt. Tenslotte werd de vraag gesteld: als je “nee” zegt tegen God, kan je dan later nog “ja” zeggen? Antwoord: je kan altijd “ja” zeggen tegen God. Een voorbeeld is H. Augustinus van Hippo.
Daarna hebben we een video met de Zandtovenaar Gert v.d. Vijver over Pasen bekeken en gesproken over wat we herdenken met Palmpasen: Jezus wordt als koning onthaald en bejubeld maar zijn Koningschap is niet van deze wereld. In één week van “Hosanna” naar “Kruisig hem” en Zijn opstanding met Pasen.


Tot slot hebben we het bordspel Manna gespeeld. Aan de hand van vragen, o.a. over de Bijbel, kan je letters verzamelen. Met deze letters moet je gedurende het spel een eerder bekendgemaakte uitdrukking zien te maken. De persoon of het team dat zijn/haar uitdrukking het eerst af heeft, wint.

Wil je als jongere ook meedoen bij 10age7 meld je dan aan! Vrijdag 13 mei komen we weer bij elkaar in het parochiehuis. Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op. Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons weten. Graag tot ziens. Linda, Huub, Johan, Bartholde en Lianne

Opgave Eerste Heilige Communie

Het is mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie. De 1e communie zal plaatsvinden in de maand oktober 2022. Hiervoor kunt u uw kind tot uiterlijk 30 juni 2022 opgeven bij het centraal parochie secretariaat.
Opgeven kan via dit formulier op onze website.

Vastenproject van de oecumenische werkgroep Brielle: Educatie Senegal.

De vastentijd zit erop. Pasen is geweest. Het was een mooie weg er naar toe.
De eerste keer weer na 2 jaar van ieder voor zich thuis vieren, mochten de vastenmaaltijden, of mooier omschreven: soberheidsmaaltijden, weer plaatsvinden. Maaltijden van soep en brood. Samen eten. Verbinding zoeken met elkaar, door o.a. te lezen uit de bijbel en met elkaar te zingen onder begeleiding van Willem Christian Meyboom. Mooie verhalen van Bram Poldervaart, Eibert Kok en Bartholde van der Loos. En zo is er een prachtig bedrag voor het project Educatie Senegal, van Bram Poldervaart, bijeengebracht door ons allemaal. Het werkelijke bedrag houden wij nog even geheim, totdat we de cheque hebben overhandigd aan Bram. Een tipje van de sluier…het is een 1 met nog 3 cijfers erachter. In de volgende editie zullen we het werkelijke bedrag bekend maken. Volgend jaar mogen we weer gebruik maken van het kerkgebouw van de Vrijzinnige gemeente Brielle, daar zijn we erg blij mee. Zie we jou dan ook (weer)?

Oecumenische werkgroep Brielle.
Irma, Hennie, Janie, Aryanna

Kinderwoorddienst zondag 8 mei: Je wordt geroepen!

Zondag 8 mei a.s. zal in de RK-kerk, Nobelstraat 24 in Brielle om 9:30 uur een viering zijn met kinderwoorddienst. Deze week horen de kinderen in het Evangelie (Johannes 10, 27-30), dat Jezus zichzelf vergelijkt met een goede herder. Hij vergelijkt ons, alle mensen die bij Hem willen horen, met de schapen die door de herder worden beschermd. De schapen kennen de stem van de herder en luisteren als hij roept. Ze vertrouwen de stem en zullen daarom de herder volgen.

Meimaand = Mariamaand: Iedere week rozenkransgebed

De meimaand wordt ook wel de Mariamaand genoemd. In deze maand denken we in de kerk aan een tweetal gebeurtenissen, waarbij Maria centraal staat. Op 13 mei de eerste verschijning van Maria aan drie kinderen in Fatima. Op 31 mei staat de kerk stil bij het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Ook in Brielle willen we Maria in het zonnetje zetten. Dit jaar verloopt het een beetje anders dan in andere jaren. Woensdag 4 mei en woensdag 11 mei is er ‘s morgen om 9:00 uur in onze kerk in de Nobelstraat g elegenheid om met elkaar de rozenkrans bidden. Wij doen dit in de Mariakapel achter in de kerk. Woensdag 18 mei en woensdag 25 mei is er ’s middags om 14:00 uur is die gelegenheid er in de Bedevaartkerk aan De Rik. Op beide locaties ben je van harte welkom om met ons mee te bidden.

Pasen voor Jong & Oud met paaseieren zoeken

Op Eerste Paasdag was er om 9:30 uur een viering voor Jong & Oud. Pater van der Veer ging voor in deze dienst. Wat was het heerlijk om te zien dat de kerk weer vol zat na 2 jaar. Er waren maar liefst 95 mensen in de kerk. Het koor heeft mooi gezongen onder begeleiding van de organist Peter van der Loos. En ook was er voor deze viering van Jong & Oud weer een gelegenheidskoor samen gekomen. De twee zondagen voor Pasen hebben we met een aantal parochianen 3 liedjes geoefend onder begeleiding van Yvon Bosman en Bartholde van der Loos. Op de dag zelf was ook Margo de Bakker erbij. Zij kan prachtig harp spelen, wat echt een mooie aanvulling was voor het gelegenheidskoor. Na de viering was er natuurlijk paaseieren zoeken in de parochietuin, voor de kinderen. 10 kinderen waren er, die met af en toe een beetje hulp, 50 eieren moesten weten te vinden. Maar ze zijn allemaal gevonden. Achteraf kregen de kinderen er een zakje met chocolade paaseitjes voor terug.

Iedereen enorm bedankt voor zijn of haar aandeel in het doen slagen van dit mooie Paasfeest.

Oecumenische herdenkingswandeling

Dit jaar vieren we 450 jaar vrijheid van Brielle. Er worden rondom dit jaartal veel activiteiten georganiseerd. In samenspraak met de Bisschoppelijke Brielse Commissie, organiseert de oecumenische werkgroep Brielle een oecumenische herdenkingswandeling. De wandeling zal plaatsvinden op zondag 26 juni a.s. (Tijd zal later bekend worden gemaakt).
We verzamelen in de Sint Catharijne kerk. Daar drinken we een kop koffie of thee en zal Eibert Kok een kort verhaal vertellen. Vanuit hier lopen we dan met elkaar, via de historische route die op 14 mei geopend wordt door de gemeente Brielle, naar de Bedevaartskerk. Daar sluiten we de middag af met een mooie viering, waarin Jack Glas voorgaat. Achteraf is er gelegenheid voor koffie of thee en een praatje met elkaar. Loop je gezellig met ons mee? Reserveer dan alvast de datum in je agenda. In de volgende Zevensprong volgt meer informatie.

Oecumenische Werkgroep Brielle,
Irma, Hennie, Janie en Aryanna

Van alles wat

Allereerst onze dank aan de dames Agnes, Ank en Miep voor het weer paasglans maken van het koperwerk. Het was weer een hele klus, maar alles ziet er weer stralend uit. Misschien een idee voor een groepje dat het koperpoetsen steeds bij wil houden?

E n als we het over vrijwilligers gaan hebben, dan is het mogelijk een goede zaak om daar eens over na te denken. Want wat zijn uw kwaliteiten om in te zetten voor onze gemeenschap. Er is genoeg te doen om de boel draaiend te houden, zeker nu er zo weinig voorgangers zijn, maar ook om onze gemeenschap levend te houden om elkaar ook eens te zien buiten de Vieringen om.
Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een groepje dat zich gaat inzetten om het contact met onze oudere en zieke parochianen te gaan stimuleren.
We denken er weer aan om bijv. onze ouderen 1x per maand weer bij elkaar te laten komen nu de maandelijkse Vieringen zijn uitgevallen.
Kortom, er is genoeg te doen, maar het is ook leuk omdat je elkaar dan eens onder andere omstandigheden ziet. Tijdens het koffiedrinken na de Vieringen kunt u het er met elkaar over hebben. Bovendien is daar in de Ten Havezaal een overzicht van alle werkzaamheden die er zijn.
Maar allereerst zal er op 26 juni weer een tuinfeest zijn. Zet het alvast in uw agenda, want dat is een leuk moment om elkaar weer op een andere, ongedwongen manier te zien. Bijzonderheden komen dus nog, maar misschien kunt u alvast iets creatiefs bedenken wat u dan voor de lunch of de koffie mee wilt nemen.

Wij horen graag van u, Henk Lugtenburg, Bartholde van der Loos, Miep Hink.

Over de voorkant

De apostel Mattias of Matthias werd volgens Handelingen door loting aangewezen om de opengevallen plaats van de voormalige apostel Judas Iskariot na diens verraad en zelfmoord op te vullen. Buiten het Nieuwe Testament komt Mattias voor in de Handelingen van Andreas en Mattias in de stad van de antropofagen. Volgens de overlevering stierf hij in circa 63 in Jeruzalem de marteldood door steniging. Voor meer informatie, zie wikipedia.


Givt update april

Irritatie Givt mededeling
Bij de locatieraad is het dringende verzoek ontvangen om de Givt reclame bij de mededelingen aan het eind van een viering niet meer af te lezen. Met vond deze volgens zeggen steeds irritanter worden. Ondanks het feit dat deze reclame nieuwe Givt gebruikers heeft opgeleverd is nu besloten deze alleen af te lezen als de kerk minstens half-vol is.

Pasen
Hoewel we er aan gewend zijn dat het aandeel in de collecte op ca. 30% ligt, was dit met Pasen beduidend lager: 15%. De oorzaak is duidelijk: door een veel grotere opkomst met mensen die de afgelopen 2 jaar niet in de kerk zijn geweest, werd de Givt verhoudingsgewijs veel minder gebruikt. De contante collecte was overigens meer dan de moeite waard.

Minimum bedrag van de QR code
Het minimum bedrag voor het gebruik van een QR code is € 0,25, dus via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft € 20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Misintenties

Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

QR code om misintentie te betalen

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.