Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

Verrijzenis van de Heer, ca. 1619 (Hoogfeest 4 april)
Francesco Buoneri ook genoemd “Cecco del Caravaggio”

Van de redactie

We zitten nog steeds in de Corona tijd maar de kerk is op 7 maart open gegaan.. Zie het artikel over onze kerk in lockdown voor meer informatie.

Terwijl er gevaccineerd wordt en er experimenten plaatsvinden met congressen in theater en er proef-festivals georganiseerd worden is het zeer de vraag hoe het straks in onze kerk zal gaan. Wij zijn nog steeds “corona-proof”.

De Zevensprong gaat hoe dan ook door: de Pieckfijn verschijnt minder vaak, jongerengroep 10Age7 blijft doorgaan en we zitten in de Veertigdagen tijd voor Pasen.

Wilt u nieuws van de kerk in Brielle als het gebeurt en niet achteraf? Als u geen twitter of facebook heeft, geef u dan op voor de Mededeling-mailing via website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het een-na-laatste artikel in deze uitgave.

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong en Pieckfijn

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Kopij- en verschijningsdatum voor de Zevensprong van mei 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 april aan
redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman.
Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd.
Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale bestandsgrootte van 3 MB.

De mei editie verschijnt rond 30 april 2021.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties april

(Informatie onder voorbehoud)

– In de Ommeloop zijn wegens de Corona/COVID-19 epidemie voorlopig GEEN Eerste Vrijdag vieringen.
– Bij wijzigingen in het rooster worden deze bekend gemaakt via onze website en de Zevensprong wordt dan opnieuw uitgebracht met aankondiging.
– Als er tussentijds intenties worden aangevraagd, zullen deze op de website worden aangegeven. Ook dan zal de Zevensprong opnieuw worden uitgebracht, echter zonder aankondiging.

2-4. 15:00 Brielle (SL) Kruisweg **
4-4. 09:30 Brielle (PV) * Pasen
11-4. 09:30 Brielle (NL) * Beloken Pasen
18-4. 09:30 Brielle (YK) *
25-4. 09:30 Brielle (PV) *

* Geen misintenties bekend bij publicatie
** In de parochiekerk aan de Nobelstraat. Zie volgende artikel

(NL): past. werker N. Langstraat|| (YK): pater Y. Konchenko, sdb
(RW): Pastor R. Winkelhuis || (SL): diaken S. Lokken
(WF): Pastor W. Froger || (PV): Pater P.H. v.d. Veer, ofm. cap.
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan || (FW): em. pastor F. Wijnen
(BP): em. pastor mw. B. Poortvliet||(LB): past. w. mw. L. Beenhakker
(LJ): L. Jansen (DOP) || (LD): pastoor L. van Deelen

Kruisweg

De Kruisweg op Goede Vrijdag vindt dit jaar plaats in onze kerk aan de Nobelstraat. Hierbij is, zoals bij vieringen, plaats voor maximaal 30 personen. Reserveren is daardoor verplicht. Tijdens de Kruisweg blijft iedereen op zijn of haar plaats zitten. Diaken Steef Lokken is de voorganger.

Paas-triduum vanuit Hoogvliet

In Brielle is dit jaar helaas GEEN Paas-triduum. Vanuit Hoogvliet komt er een livestream via het YouTube- kanaal “Mariakerk Hoogvliet”. De aanvangstijden van de Paaswake zijn gewijzigd in 19:30 uur. Aan het begin van de Paaswake zullen in Hoogvliet zes kaarsen worden aangestoken!

Opname in kerk van (niet-)jong volwassenen

Vormsel, doopsel en Eerste Heilige Communie voor jong en niet-jong volwassenen van onze Parochie (zes in totaal) is op Pinksteravond 22 mei gepland. Locatie zal hoogstwaarschijnlijk Hoogvliet zijn.

Onze kerk is weer open

Onverwachts maar met blijdschap werd op 26 februari de aankondiging van het pastorale team ontvangen dat de kerken op 7 maart weer open mochten, mits goed geventileerd. Resultaat was dat Brielle na 2,5 maand lockdown open is gegaan met een DOP viering o.l.v. Leon Janssen.
In tegenstelling tot vorig jaar na de lockdown, bleek de belangstelling groot. Waren er op 7 juni 2020 slechts 7 bezoekers, nu waren het er 26.
Inmiddels hebben diverse deskundigen aangegeven dat de corona-maatregelen wellicht ten tijde van de zomer opgeheven kunnen worden. Dan zou iedereen die ingeënt wil worden, dit ook kunnen zijn. Tot dan toe zitten we in elk geval aan de kille 1,5 meter afstand en de mondkapjes vast. Laten we er met zijn allen voor zorgen, door de maatregelen vol te houden, dat we in de zomer ons oude leven weer terug hebben.

Sam’s Kledingactie gaat weer van start

Na het overweldigende succes van oktober vorig jaar (273 zakken met een totaal gewicht van 1.300 kilo) gaan we in de maand april opnieuw kleding inzamelen. Dit keer is de opbrengst voor projecten van Cordaid (Mensen in Nood) in de Democratische Republiek Congo. Met de bijdrage uit de kledingactie wil Cordaid daar o.a. 9 toiletgebouwen met ieder 5 toiletten bij scholen realiseren. Het is belangrijk, dat de kinderen daar betere hygiënische omstandigheden op school krijgen dan voorheen.
U kunt uw nog goede gebruikte kleding op zaterdag 17 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur inleveren in de Venkelstraat in Brielle (tegenover de ingang van CBS Het Geuzenschip). Wilt u zo vriendelijk zijn uw kleding in gesloten plastic zakken aan te bieden? En.. let op elkaars gezondheid. Dus houd bij het inleveren 1,5 meter afstand van elkaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Lugtenburg, tel.nr. 06-189 63 501.

Actie Kerkbalans: Geef voor uw kerk

Voor iedereen is het door “corona” een vreemde en onvoorspelbare tijd.

Toch willen we wanneer dit weer mogelijk is met z’n allen naar de kerk kunnen gaan om elkaar te ontmoeten, feest te vieren te rouwen of juist rust te vinden.
Net als voor veel andere geld voor de kerk ook dat het financieel moeilijke tijden zijn.

Wij zijn ieder jaar weer afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage en wij hopen daarom ook dit jaar dat wij in de maand april met de Aktie Kerk Balans weer op u mogen rekenen.

De Beheercommissie Brielle

Brei- en haakwerk op transport

Gedurende het coronajaar zijn veel vlijtige handjes bezig geweest met haken en breien. We konden wel niet maandelijks bij elkaar komen op de pastorie in Brielle, maar voor veel mensen heeft het handwerken thuis de afleiding geboden die ze zo broodnodig hadden. Bij de parochiewacht werden er zo nu en dan spullen ingeleverd, wat geresulteerd heeft in ongeveer 30 bananendozen vol met dekens, mutsen, truitjes, pannenlapp en etc.

Deze hoeveelheid is weggebracht naar stichting Oost-Europa werkgroep Middelharnis. Hartelijk dank namens deze mensen. Het grootste gedeelte wordt in Roemenië uitgedeeld aan de armste bevolking die veelal in kampen wonen tegen de Hongaarse grens en een klein deel voorziet in inkomsten ginds voor het draaiende houden van de projecten die ze daar op poten hebben gezet en blijvend ondersteunen. Meer weten kijk op: www.oosteuropa-werkgroep.nl

Vlijt voor barmhartigheid zijn hakers en breiers van onze hele parochie en is ontstaan uit een diaconaal initiatief in 2016, mocht u mee willen doen dan kan dat uiteraard. Mocht u alleen materiaal hebben waar u van af wilt en nog bruikbaar is, dan is dat ook van harte welkom. Ma-Do van 10:00 tot 11:00 uur kan dit in Brielle bij het parochiehuis worden ingeleverd.

Voor aanmelden en meer informatie tel: 06-15286157

Misintenties

Of de kerk wegens omstandigheden gesloten is of dat de kerk weer open is: u kunt uw misintenties blijven doorgeven via de website en de parochiewacht. Als onze kerk door omstandigheden gesloten is, worden de intenties gelezen tijdens de online-vieringen vanuit Spijkenisse. Als onze kerk open is uiteraard tijdens de viering in onze eigen kerk.
Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

QR code om misintentie te betalen

10Age7: verslag 19-3-2021 (door Margo den Bakker)

Het is weer 10age7-avond geweest. Het thema van deze keer waren de engelen. Als eerste hebben we geluisterd naar het Evangelie: Jezus zag zijn dood naderen. Als hij had gewild, had hij de engelen om hulp kunnen vragen. Hij wilde God alleen niet op de proef stellen. Hij wist dat God engelen stuurt als Hij of wij ze nodig hebben. Dat hij gehoorzaam moest zijn tot in de dood om als graan in de aarde te sterven en zo honderdvoudig vrucht te dragen.

Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.
Want hij zal zijn engelen bevelen
dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat

Ze zullen je op hun handen dragen,
zodat je je voeten niet zal stoten.

Psalm 91;1,11-12

Daarna hebben we een engelenjournaal gemaakt. We waren zelf de correspondenten en reisden door middel van nieuwsberichten af naar verschillende landen, streken en tijden. Zo brachten de oude nieuwsberichten ons in het Land van Ooit, Bethlehem, Egypte, Judea en Verre Oorden. De nieuwe nieuwsberichten brachten ons naar Congo en de Verenigde Staten. We hebben dus over allerlei bijzondere daden van de engelen geleerd. Om deze avond af te sluiten hebben we nog gezellig een quiz gedaan.

Oproep: (kantoor)meubilair voor de pastorie (update)

Beste parochianen,

Een paar jaar geleden is het kantoormeubilair in de pastorie vernieuwd door een schenking van Jan Hoogstad. Echter, zijn persoonlijke situatie is gewijzigd en hij heeft dit kantoormeubilair weer meegenomen.
Dit heeft tot gevolg dat wij een aantal (bureau)tafels en kasten nodig hebben die hun plaats zullen vinden op de 1e verdieping in de kamers van de administratie en de pastor. Deze laatste kamer is ook bekend als “Bea’s kamer”. Inmiddels hebben wij 3 open kasten mogen ontvangen, maar we zoeken nog naar 4 tafels en bureau’s en 3 afsluitbare kasten.
Mocht u over overtollig kantoormeubilair beschikken, neemt u dan a.u.b. contact op met de Beheercommissie via secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Givt: tijdsduur, lockdown en meer (update)

Het gebruik van de Givt-app door Brielle is een experiment met een oorspronkelijke looptijd van 6 maanden. Dus gezien onze (verlate) start vanaf 7 juni 2020, zou het al moeten zijn beëindigd. Echter, de BeheerCommissie is enthousiast. Zoals u op de website kunt zien, zijn er QR codes voor de collectes, maar ook voor de AktieKerkBalans en misintenties. In de kerk kunt u er ook mee betalen: kaarsen, misboekjes en het St. Anthonius offerblok (voor verloren voorwerpen).
Helaas had de lockdown een negatief effect op het gebruik van de Givt app. Wekelijks maakten slechts 3 deelnemers gebruik van de app. Nu de kerk weer open is, is het gebruik weer bijna op het oude niveau. De fysieke collecte blijft een grote aantrekkingkracht houden, ook voor kinderen die graag munten in de schaal leggen. Voor hen is dat toch leuker dan met een mobieltje een getalletje intypen..

Minimum bedrag van de QR code
Het minimum is nu € 0,25 geworden, dus via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft € 20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Mailing, Twitter en facebook (update)

Mailing
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de Mededeling-mailing. Via de mailing worden mededelingen verspreid die niet te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. U moet hierbij denken aan bijv. overlijdens. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website. Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “AanmeldingMededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielleof u meldt zich aan via onze website.Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en wordt bcc gebruikt voor de verzending.
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen? Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor mededelingen. Hoewel hetaantal volgers van onze Twitter nog niet zo hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt.
Voorbeelden:
De Paus: @Pontifex.
Vaticaans nieuws: @VaticanNews.
Bisdom Rotterdam: @bisdomrotterdam
Roderick Vonhögen (media-priester): @FatherRoderick

facebook
Sinds de opzet van onze facebook pagina (Rkkerk Brielle) is gewijzigd zijn er steeds meer die ons weten te vinden, en niet alleen uit Brielle en niet alleen vanuit de katholieke gemeenschap. Uiteraard zijn wij hier blij mee. Echter, omdat alle nieuws daarop nu automatisch verspreid wordt, zijn “vrienden” niet meer nodig. Vriendschapsverzoeken worden daarom niet meer geaccepteerd. Bestaande vriendschappen blijven uiteraard bestaan!
Er wordt door het parochiebestuur betwijfeld of het verspreiden van de persoonlijke mededelingen zoals overlijdens via facebook voldoet aan de AVG. Dit wordt bij het bisdom nagevraagd en mocht het bisdom oordelen dat dit niet zo is, dan zullen deze mededelingen alleen nog verspreid worden via de mailing.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.