Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

  • Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.
  • Klik hier om de huidige Zevensprong op deze website te lezen.
  • Voorgaande edities (pdf): (2018) juli & augustus september oktober november
  • Voorgaande edities (pdf): (2019) januari februari maart
  • Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.
  • Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad “Pieckfijn” van april.
  • Inleverdatum kopij: Zevensprong april & Pieckfijn mei 2019: 22 maart
  • De hoofdredactie van “Pieckfijn” heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij “jammer maar helaas”. Afbeeldingen MOETEN minimaal een bestandsgrootte van 3 MB hebben.
  • In de digitale “Zevensprong” zal ALLE kopij worden geplaatst.

Zevensprong APRIL 2019
Palmpasenstokken versieren
Tijden,plaatsen,voorgangers en intenties
Kopij voor de Zevensprong van april 2019 en Pieckfijn van mei 2019
Agenda
Paaseieren zoeken
Witte Donderdag – Vriendschapsmaaltijd
Kerkschoonmaak Bedevaartskerk 16 APRIL
Poolse paasmandjes
Verslag 10age7: Duurzaam Bezig
Laatste nieuws via sociale media en emailing:wijziging facebook pagina

Palmpasenstokken versieren
We willen alle kinderen en ouders van harte uitnodigen om een palmpasenstok te komen versieren op vrijdag 12 april om 15.45 uur in het parochiehuis. Wat is daarvoor nodig?
• twee stokken in de vorm van een kruis, bijvoorbeeld 60x40cm of 75×50 cm2 mandarijnen,(staan symbool voor het zuur dat Jezus aangeboden kreeg toen Hij aan het kruis hing)
• 30 rozijnen, (symboliseren de muntstukken die Judas ontving voor het verraden van Jezus)
• 12 paaseitjes ( staan voor de 12 volgelingen van Jezus)
• extra versiering, bv. koekjes, theezakjes, theelichtjes, …
Voor het crêpepapier, het broodhaantje en de palmtak wordt gezorgd. Met de palmpasenviering op zondag 14 april om 9:30 uur dragen we deze mooie stokken in een optocht door de kerk, zoals de mensen dat ook deden toen Jezus in Jeruzalem kwam. De kinderen hebben apart een kinderwoord- dienst en na afloop van de viering brengen we de stokken bij mensen die wel een aanmoediging kunnen gebruiken.We hopen dat we veel stokken gaan versieren met z’n allen, want dan kunnen we veel mensen blij maken!

Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties maart

5. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
7. 09:30 Brielle (W&C) Jan en Carlo Kösters, Jopie Grootscholten, Harry Linders, overleden ouders Kalse
14. 09:30 Brielle (HS) PalmzondagRiet en Piet van Wees
18. 19:00 Brielle (HS) Witte Donderdagvoor de ouderen van onze geloofsgemeenschap
19. 15:00 BK (–) Kruisweg
19:00 Brielle (HS) Goede Vrijdag voor de zieken van onze geloofsgemeenschap
20. 21:00 BK (HS) Paaswake Remco Hartlief, Harry Linders, Jaap Glas W. Pols, Wouter Verhaar
21. 09:30 Brielle (HS) Pasenoverleden ouders Dingemans-de Winter, Joep Vanhommerig, Leo van der Helm Theo v.d. Horst
28. 09:30 Brielle (RW) Beloken Pasen Toine Hendriks
3. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
5. 09:30 Brielle (SL)
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Kopij voor de Zevensprong van mei 2019 en Pieckfijn van juni 2019
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 april aan redactie@rkkerk-brielle.nl
Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale bestandsgrootte van 3 MB.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Agenda
12 april 15:45 uur Palmpasenstokken versieren, parochiehuis
14 april 09:30 uur Kinderwoorddienst Palmpasen
16 april 09:00 uur Schoonmaken Bedevaartskerk
18 april 17:15 uur Vriendschapsmaaltijd, parochiehuis
19.00 uur Viering Witte Donderdag, parochiekerk
19 april 15.00 uur Kruisweg, Bedevaartskerk
19:00 uur Viering Goede Vrijdag, parochiekerk
20 april 12:00 uur Zegen Poolse paasmandjes
12:30 uur Zegen Poolse paasmandjes
21:00 uur Paaswake in de Bedevaartskerk
21 april 09:30 uur Hoogfeest van Pasen in de parochiekerk
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Paaseieren zoeken
Voor alle kinderen van de basisschool zijn erin de tuin van de parochiekerk paaseierenverstopt. Na de viering van Eerste Paasdag21 april, om 9.30 uur in de kerk in deNobelstraat gaan we met zijn allen zoeken.Het zijn er heel veel. Vinden jullie zeallemaal?

Witte Donderdag – Vriendschapsmaaltijd
Op WITTE DONDERDAG 18 APRIL, zal er voorafgaande aan de viering een Pesachmaal worden gehouden (voor jong en oud). In onze gemeenschap beter bekend onder de naam “vriendschapsmaaltijd”.De traditie waarin Jezus opgroeide, “het Oude verbond”, krijgt op die avond de link naar “het Nieuwe verbond”.Wij christenen zijn daar onderdeel van en staan op dieavond hierbij stil. Een ieder van u is hiervoor uitgenodigdAls u hieraan deel wilt nemen, kunt u zich opgeven bijSabine Kneefel telefoonnummer: 0181-461173 of per email, sabinekneefel@gmail.com o.v.v: “vriendschapsmaaltijd” De maaltijd vangt om 17:15 uur aan in het parochiehuis.De avondviering vangt om 19:00 uur aan.Een vrijwillige bijdrage zou gewenst zijn i.v.m. de onkosten.

Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Kerkschoonmaak Bedevaartskerk 16 APRIL
De Carnaval is voorbij En Pasen komt naderbijMaar beste mensen We hebben nog wat te wensenWe gaan Pasen vieren in de BedevaartkerkDat verreist nog even wat werkDus kom de kerk in orde makenOm zo in de paassfeer te gerakenHou die datum vrij En kom gewoon blijHelpen op die dag vanaf 09.00 uurGeef je op bij Johan, Ilse, Thea of Miep

Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Poolse paasmandjes
In Polen is het de gewoonte om op de zaterdag voor Pasen een mandje met voedsel aan te dragen naar de kerk voor de zegen. In Brielle bieden we Poolse mensen (en natuurlijk ook Nederlanders die bij dit gebruik willen aansluiten) de mogelijkheid om een paasmandje te laten zegenen. Op zaterdag 20 april in de parochiekerk in Brielle zal er om 12.00 en om 12.30 uur een zegen worden gegeven door Pater Y. Konchenko in het Pools.In het mandje kunt u spullen doen als brood, boter, worst, eieren, peper, zout en cake. Deze voedingsmiddelen symboliseren een onderdeel van het verhaal van de wederopstanding van Jezus. Naar eigen smaak kunt u het mandje aanvullen en versieren.Na de zegen neemt u het mandje mee naar huis om tijdens het paasontbijt(of de paaslunch) uit te delen en op te eten. Kent u iemand in uw omgeving die Pools is?; vertel hen over deze mogelijkheid. Dat zullen zezeker op prijs stellen.

Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Verslag 10age7: Duurzaam Bezig
Duurzaam dit duurzaam dat iets anders hoor je niet tegenwoordig. Wij zijn er met de jongeren ook ingedoken als thema avond. Met dikke trui aan kwam iedereen binnen, want we hadden aangekondigd dat de verwarming uit zou blijven. Na een lied begonnen we met een stevige warming up, zodat de spieren lekker los zouden komen en we aan de quiz konden beginnen. Een quiz met pittige vragen. Bijvoorbeeld of waterdamp het broeikaseffect verhoogd (ja dus). Hoeveel haaien worden er per seconde gedood? Dit blijken er 4,75 te zijn; ongelooflijk! hoe groot gemiddeld de footprint (CO2 uitstoot) per gezin is? Dat blijkt veel hoger dan een gemiddeld melkveebedrijf die dezwarte Piet krijgen toegeschoven als milieuvervuilend! Hoe lang duurt het voordat een rubber elastiekje is verteerd? En ga zo maar door. Voor ieder goed antwoord mocht per team een elektrisch apparaat (op papier) voor worden uitgeschakeld. Het team met het minste energie verbruik was aan het eind de winnaar. Leerzaam en leuk was dit.Het vervolg was dat we aan de hand van psalm 8 zijn gaan kijken of er in de Bijbel duidelijke richtlijnen staan hoe we met de zorg voor de aarde moeten omgaan. We hebben o.a. door de ogen van een journalist, visser, chirurg en een weerman de jongeren zich in de tekst laten verdiepen. Dit was leerzaam en leuk. Een toepasselijk lied hebben we gezongen over dat God de wereld in zijn handen heeft als een speelbal en zou kunnen knijpen als Hij wou, maar dat toch niet doet, Hij zegent iedereen, laat hetregenen voor de goede en de slechte mensen. De mensen maken er een potje van, maar toch geeft Hij zijn zegen! We krijgen keer op keer de kans om verandering in ons gedrag aan te brengen en ons te verwonderenals een kind over Zijn schepping. Niet mee wachten, maar vandaag nog mee beginnen, iedereen kan daar zijn verantwoordelijkheid in nemen en dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn of kapitalen kosten. Als een soort van excursie zijn we te gast gevraagd op een duurzaam melkveebedrijf die tijdens Kom in de kas open dag houdt. Hier gingen de jongeren graag op in.

Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Laatste nieuws via sociale media en emailing: wijziging facebook pagina
Zoals u inmiddels meerdere keren op deze plaats heeft kunnen lezen, maakt onze Kerk gebruik van mailing, twitter en facebook om nieuws en evenmenten onder uw aandacht te brengen.Sinds vorige maand is onze opzet van facebook (Rkkerk Brielle) gewijzigd. Wij hebben nu een pagina die kunt volgen en “leuk” kunt vinden. Berichten worden daarna automatisch naar U toe gestuurd. U hoeft dus niet langer een vriendschapsverzoek te sturen.De rest: Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijft hetzelfde. De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kuntklikken naar het nieuws op de website. Statistieken hebben inmiddels laten zien dat er meer vanuit de mailing doorgeklikt wordt, dan vanuit desocial media.Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt udat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website www.rkkerkbrielle.nlHeeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen?Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong