Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

  • Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.
  • Klik hier om de huidige Zevensprong op deze website te lezen.
  • Voorgaande edities (pdf): (2018) april mei juni juli & augustus september oktober november
  • Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.
  • Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad “Pieckfijn” van december (Advent editie).
  • Inleverdatum kopij: Zevensprong januari & Pieckfijn februari 2019: 27 december
  • De hoofdredactie van “Pieckfijn” heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij “jammer maar helaas”. Afbeeldingen MOETEN minimaal een bestandsgrootte van 3 MB hebben.
  • In de digitale “Zevensprong” zal ALLE kopij worden geplaatst.

Zevensprong DECEMBER 2018

 

Kinderwoorddienst verzorgd door 10Age7
De kinderwoorddienst op zondag 11 november werd verzorgd door de jongerengroep 10age7. Het evangelie werd handen en voeten gegeven door middel van het schoenendoos project van de actie4kids.
Het evangelie van de arme weduwe die twee penningen in de offerkist gooide bood inspiratie om de mensen in de kerk te vragen een bijdrage te doen voor de transportkosten van de schoenendozen.
De boodschap die klonk uit het gezongen lied “ik was hongerig” sloot mooi aan bij het evangelie en het feest van Sint Maarten die de helft van zijn mantel weggaf aan een arme bedelaar en ‘snacht in zijn droom Jezus zag die hem daarvoor bedankte. Als het offer wat je geeft, (maakt niet uit of dit eten, drinken, geld, liefde, tijd, aandacht, of wat dan ook) uit je hart komt, dan heb je dit voor Jezus gedaan. Dan is het waardevoller dan wat de schriftgeleerden met een hoogmoedige houding in de offerkist wierpen van hun overvloed.
Er werd goed gehoor gegeven aan de collecte. Uiteindelijk zijn er 60 schoenendozen gevuld.
Heeft u spulletjes die geschikt zijn voor kinderen van 2 tot 14 jaar die in een schoenendoos passen dan kunt u ze inleveren in Zuidland. Beter dan weggooien!
Kijk hiervoor op Facebook: schoenendoosactie Zuidland voor nog meer info kunt u kijken op de site van actie4kids.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties december

2. 09:30    Brielle         (WF)
Intenties:
Jan & Carlo Kösters, Jopie Grootscholten Hans Kneefel
7. 10.00    Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
9. 09:30   Brielle           (HS) Harry Linders
16. 09:30 Brielle         (WF) Piet & Riet van Wees
23. 09:30 Brielle        (W&C) Jan Wesseling
24. 19:00 Bedevaartskerk (BP) Kerstmis gezinsviering
Intenties:
Gerard Cuppen, Adriaan Zevenhoven,
Jopie Grootscholten
22:00 Bedevaartskerk (YK) Nachtmis
Intenties:
Kees & Sophie van Bohemen, Harry Linders,
Remco Hartlief, Overl. ouders Dingemans – de Winter
Marja Moll, Jeanne Zwinkels – Dingemans
25. 09:30 Bedevaartskerk (HS) Hoogfeest van Kerstmis
Intenties:
Theo van der Horst Jeanne Zwinkels – Dingemans
Toine Hendriks, Gonny en Hendrikus Schultinge-Mulder
30. 09:30 Brielle (WF) Leo van der Helm
31. 10:00 Brielle (WF) Oudjaars viering/oliebollen mis
Overleden Parochianen
1. 11:00 Brielle (HS) Nieuwjaars viering

Kopij voor de Zevensprong van januari 2019 en Pieckfijn van februari 2019
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 27 december aan redactie@rkkerk-brielle.nl
Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale bestandsgrootte van 3 MB.

Troostrijke Allerzielen
Zoals het woord al zegt gedenken we deze dag iedereen overleden is, met name de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Veel mensen komen niet meer naar de kerk, maar hebben vinden wel steun in het branden van een kaarsje. Vanaf 14.00 uur was de kerk open. Aan passanten vroegen we: “Wilt u een kaarsje branden voor een dierbare?”. Zo verschillend als de mensen waren, zo verschillend waren ook hun reacties. De meeste mensen reageerden zeer positief en wilden wel graag een kaarsje opsteken in de kerk. Een enkeling kwam zelfs geëmotioneerd naar buiten en bedankte ons voor dit initiatief. Het was een fijne middag, met vele mooie ontmoetingen. Er zijn uiteindelijk bijna 100 kaarsjes gebrand.
Tijdens de aansluitende viering waren er veel familieleden die hun overleden dierbare kwamen herdenken, een kaarsje aansteken en het kruisje ophalen. Het was een troostrijke Allerzielen.

Vlijt voor barmhartigheid
Het weer is winters aan het worden. Enkele maanden geleden hebben we weer een zending dekens ingeleverd voor Albanië in de hoop dat de mensen daar er warmte van zullen hebben.
U kunt gebreide lapjes van 18 x18 cm inleveren, wij maken er dekens van. Materiaal zoals bollen brei-en haakgaren, complete dekens en ander brei-en haakwerk zijn uiteraard ook zeer welkom.

Zalig Kerstfeest
De pastoraatsgroep wenst iedereen een zalig kerstfeest.
Laten we er met elkaar een liefdevol jaar 2019 van maken door goed te doen en elkaar en anderen bij te staan en te helpen, zodatwe de ellende in de wereld een klein beetje kunnen verlichten.

Kerstviering met kinderen
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de Kerstviering van 18:30 uur op maandagavond 24 december in de Bedevaartskerk, Rik, Brielle. Pastor Bea Poortvliet gaat ons voor tijdens deze viering. U kunt kijken en luisteren naar een fotoverhaal van het Kerstverhaal en we zingen met zijn allen de bekende Kerstliederen. Om te delen in dit geluk, houden we bij het verlaten van de kerk een collecte voor een goed doel. We hopen dat u er ook bij zult zijn.

Overleden
– Piet Vermeulen uit Heenvliet 12 oktober
– Adriana Cornelia Maria Zwinkels – Dingemans 13 oktober
– Cornelia Eugenia van Rooyen-Staal, 17 november
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vraag om vrijwilliger te zijn in de kerk
We zijn samen Één
Één kerk één gemeenschap zoals de onze is er géén
Vrijwilliger zijn, dat doe ik niet verzinnen
Doe je vanuit het hart diep van binnen
Door ons geloof zijn we verbonden
Dat vertelt ons onomwonden
Voor een ander klaar te staan
En daar ook voor te gaan
We hebben mensen nodig
Dat is momenteel niet overbodig
We willen jullie komen vragen
Om ook een steentje voor de kerk bij te dragen
We vragen niet teveel
Een beetje kan ook zijn een aandeel
Iets te doen in het kerkelijk leven
Dan hebben we vast Gods steun en zegen

Thea van der Molen-Pols

Adventsactie
In deze periode van advent waarin we ons voorbereiden op de geboorte van de Zoon van God, past het ons om te delen van onze rijkdom. Van 2 december t/m 23 december ondersteunen we de voedselbank in Brielle. U kunt uw levensmiddelen inleveren in de krat achterin de kerk. Ze vragen vooral om: beschuit, crackers, rijstwafels, groenten in pot of blik, hagelslag, vlokken, pindakaas, jam en kokosbrood. Bij de krat staat een spaarpot waarin u geld kunt doneren. Van dit geld worden verse producten gekocht zoals groente, fruit en zuivel.
Alle levensmiddelen en al het geld komt ten goede van de voedselbank in Brielle en wordt lokaal uitgedeeld. We bedanken u alvast voor uw bijdrage.

Kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Op zondag 16 december is er weer een kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze dienst met voorganger Ds. Dick Sonneveld begint om 15:30 uur, en wordt gehouden in het gebouw van Het Leger des Heils, Anthonius van de Nootstraat 8 te Spijkenisse.
“Werk aan de Winkel” is het jaarthema!
In dit nieuwe seizoen zullen er, uit de Bijbel, verhalen verteld worden waarbij “God is nabij” centraal staat.
De Kerstviering is voor deze middag het onderwerp van de vertelling.
Medewerking wordt verleend door het korps van het Leger des Heils en door organist Peter de Rijke uit Spijkenisse.
Iedereen van harte uitgenodigd!
Namens de voorbereidingscommissie,

Pieter Landman

Verslag zolderavond 10Age7 9 november
Deze avond werd op zolder begonnen met de voorbereiding van de kinderwoorddienst van 11 november: wie is er? wie doet wat?
Daarna ging de helft van de leiding verder met het spel Manna: een bordspel gebaseerd op de uittocht uit Egypte en waarin je een gezegde of spreuk moest samenstellen. We konden het spel (opnieuw) niet uitspelen. Volgende keer verder?
De andere helft van de leiding hield zich bezig met de schoenendoosactie van Actie4Kids (in de Ten Have-zaal). Deze werden na afloop in de kerk voor het altaar geplaatst.

Laatste nieuws via sociale media en mailing
Onze Brielse gemeenschap maakt evenals zovelen gebruik van Facebook en Twitter om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws dat op de website wordt gepubliceerd.
Daarnaast is er de “Mededeling” mailing die hetzelfde bericht bevat als wat er op Facebook (Rkkerk Brielle) en Twitter (@rkkerkbrielle) gepubliceerd wordt. Uiteraard wordt er met de emailadressen discreet omgegaan.
De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de website. Statistieken hebben inmiddels laten zien dat er meer vanuit de mailing doorgeklikt wordt, dan vanuit de social media.
Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website www.rkkerkbrielle.nl
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen? Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.