Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.

H. Franciscus van Assissi (4 oktober)

Van de redactie

Voor u ligt de oktober editie van de “Zevensprong”. Alle kopij vanuit de Brielse gemeenschap zal vanaf nu alleen in de “Zevensprong” te lezen zijn omdat de “Pieckfijn” van opzet is veranderd.
De Beheercommissie heeft het plan opgevat om de “Zevensprong” weer op papier uit te brengen omdat wij de parochianen die nu alleen de “Pieckfijn” op papier lezen, het Brielse kerknieuws niet willen onthouden. Meer hierover vindt u nu al op onze website op een speciale pagina, maar zoals vorige maand aangegeven wordt informatie hierover binnenkort ook gegeven in een losse bijlage in de “Pieckfijn” die vanuit Brielle verspreid wordt.

Huub van Niekerk
Redactie Zevensprong

Van de beheercommissie

Het aantal bezoekers is toegenomen, en vanaf 25 september zouden we, afhankelijk van de voorwaarden, 75% van onze maximale 160 bezoekers mogen toelaten. Deze 120 is ongeveer het dubbele van de bezoekers die voor de Corona-crisis kwamen. Dus met deze 75% zouden we heel blij zijn!
Echter, de voorwaarden die door de regering (en daarna door de bisschoppen) is gesteld, zijn niet op alle punten consequent en bovendien soms lastig uitvoerbaar. Op pagina 3 vindt u details van onze versoepeling vanaf 3 oktober.

Mededeling-mailing

Op advies van een parochiaan is dit artikel nu op pagina 2 gezet, i.p.v. pagina 9. Ze is zeer tevreden over deze mailing!
Via deze mailing worden mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en Pieckfijn) door komen. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielle of u meldt zich aan via onze website. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing de AVG (“privacy wet”) van toepassing en wordt bcc (blind carbon copy) ofwel “niet-openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Bezoeken van een viering vanaf 3 oktober

De beheercommissie heeft op 28 september besloten dat per 3 oktober het reserveringssysteem (voorlopig) wordt afgeschaft. Echter, bij binnenkomst is registreren VERPLICHT voor iedereen, groot en klein.
De bank-indeling blijft bestaan: om en om. Het maximum aantal zitplaatsen per bank wordt 6 en u bent vrij om uw zitplaats te kiezen. Echter, als iemand de 1,5 meter afstand wenst te bewaren dient dit uiteraard gerespecteerd te worden.
De communie-uitreiking zal nog met het scherm plaatsvinden.
Volkszang (meezingen) is nog niet toegestaan.

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Kopijdatum voor de Zevensprong van november 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 oktober aan redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
De oktober editie verschijnt rond 30 oktober 2021.

Vieringen in de Ommeloop

Sinds de start van de Corona-epidemie zijn de vieringen in de Ommeloop opgeschort. Lange tijd was het onzeker of ze hervat zouden kunnen worden. Hier lagen twee redenen aan ten grondslag: het aantal bezoekers en de beschikbaarheid van een voorganger. Er is door contactpersoon mevr. Geurink nu aangegeven dat het aantal mogelijke bezoekers sterk is gedaald en dat er te weinig voorgangers beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan is besloten dat er geen vieringen meer zullen worden gehouden in de Ommeloop.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties september

(Informatie onder voorbehoud)

Na verschijnen van de Zevensprong is het vieringen-rooster van de Pieckfijn oktober-november aangepast. Dit maakte een aanpassing van onderstaand schema noodzakelijk.

3-10. 09:30 Brielle (FW) *
10-10. 09:30 Brielle (PV) *
17-10. 09:30 Brielle (BP) *
24-10. 09:30 Brielle (RW) *
31-10. 09:30 Brielle (BP) *

* Geen misintenties bekend bij publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb || (LD): pastoor L. van Deelen
(RW): Pastor R. Winkelhuis || (SL): diaken S. Lokken
(WF): Pastor W. Froger || (PV): Pater P.H. v.d. Veer, ofm. cap.
(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan || (FW): em. pastor F. Wijnen
(BP): em. pastor mw. B. Poortvliet||(LB): past. w. mw. L. Beenhakker
(LJ): L. Jansen (DOP)

10Age7: start van het 15e seizoen!

Op 10 september om 19:30 uur begonnen we ouderwets op onze eigen zolder met hetzelfde lied waarmee we 15 jaar geleden ook zijn begonnen: “Iedereen is anders”.
Daarna hebben we de traditionele voorstel-ronde gedaan waarmee we elk seizoen starten: wie ben je, waar kom je vandaan, wat zijn je hobbies, op welke school zit je? Dit jaar waren het 3 jongeren met totaal verschillende achtergronden.
We vervolgden met de vraag hoe Jezus er volgens de jongens eruit zou zien als Hij vandaag hier in Nederland zou zijn. Dit leverde een paar verrassende reacties op. Daarna was de vraag met welke verschillende benamingen Jezus bij ons bekend is. We kwamen tot 12 benamingen.

Daarna hebben we het evangelie van 12 september gelezen: Marcus 8,27-35. We hebben gepraat over wat er gebeurd zou kunnen zijn als de Satan wel zijn zin had gekregen?
Tenslotte een knutselwerkje: een lieveheersbeestje, maar niet een gewone! Deze heeft een boodschap en werd na de Kinderwoorddienst van 12 september getoond in de kerk.

Wil je naar aanleiding van dit stukje ook een keer vrijblijvend komen deelnemen laat dit ons dan weten. De eerstvolgende keer is dat vrijdagavond 8 oktober 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) Nobelstraat 22-24, Brielle.
Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op.
Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons weten.

Graag tot ziens. Linda, Huub, Johan en Bartholde

Kinderwoorddienst zondag 10 oktober 2021

Zondag 10 oktober a.s. zal in de RK-kerk, Nobelstraat 24 in Brielle een viering gehouden worden met kinderwoorddienst. De evangelielezing van deze zondag is Marcus 10,17-30.
Sommige mensen lijken alles te hebben wat hun hart begeert. Genoeg kleren, een leuk huis, genoeg geld om te doen waar ze zin in hebben. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar word je van al dat bezit automatisch gelukkig? Om echt gelukkig te zijn is meer nodig dan geld en rijkdom, zegt Jezus. Rijkdom en bezit geeft je ook zorgen en hierdoor kan je zo vastzitten aan je bezit dat je er niet los van kan komen.
Wanneer je alles los durft te laten wat je bezit en te gaan delen met andere mensen, dan pas vind je het echte geluk.
Met de kinderen onderzoeken we tijdens deze kinderwoorddienst hoe moeilijk dat is, en wat zij écht nodig hebben om gelukkig te zijn.

Rozenkrans bidden voor eenheid en vrede

Op maandag 18 oktober 2021: een miljoen kinderen bidden de rozenkrans voor eenheid en vrede.
Bidden voor vrede en eenheid verandert je hart. Niet alleen van jezelf, maar ook van mensen om je heen. De heilige Padre Pio beloofde eens: “Wanneer een miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.” Daarom bidden op 18 oktober over de hele wereld een miljoen kinderen de rozenkrans voor eenheid en vrede. In Nederland komen we dan ook online samen voor gebed. Bidden kan overal: thuis, in de kerk of op school! Meer informatie op https://acninternational.org/millionchildrenpraying/nl/

Koffie, thee en limonade na de viering

Sinds het begin van de Corona pandemie werd er geen koffie, thee en limonade meer geschonken na de viering. Sinds begin september is dit “Corona-proof “ weer gestart: er wordt in de Ten Have-zaal geschonken en in de tuin van pastorie gedronken en en op veilige afstand gepraat.
Aan de opkomst en reacties is te merken dat velen dit zeer gemist hebben.

Collecte bij “het verlaten van de kerk”

Sinds de kerk weer open is, wordt er gecollecteerd na de viering bij het verlaten van de kerk. Dit houdt is dat er een schaal of mandje staat waarin het collectegeld kan worden gedeponeerd. Tevens is hierbij een Givt QR code aanwezig, zodat Givt deelnemers digitaal kunnen doneren.
Inmiddels wordt er in diverse kerken weer gecollecteerd tijdens de viering en de vraag was of dat bij ons ook ging gebeuren. Bij het versoepelen van de 1,5 meter afstand zou dat weer kunnen.
Echter, het is na observatie gebleken dat deelnemers aan Givt tijd nodig hebben om een QR code te scannen of via Bluetooth met de dongle verbinding te maken. Wegens het succes van Givt (zie hieronder) betekent dit dat de collecte vooralsnog na de viering plaats zal blijven vinden

Misintenties

Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.

Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

QR code om misintentie te betalen

Givt update (oktober)

Omdat er nu meer mensen in de kerk verwacht worden, is besloten om tijdens de mededelingen de Givt promotietekst weer voor te lezen. Hierdoor worden de bezoekers die nog niet bekend zijn met Givt erop attent gemaakt.
Op zondag wordt zowel de QR code als bluetooth gebruikt en we zien dat er soms ook op weekdagen via de website gebruik van wordt gemaakt. Het gemiddelde gegeven bedrag voor de collecte is iets hoger dan met contant geld. De bedragen voor de missaaltjes en kaarsen zijn uiteraard hetzelfde, maar ook daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Minimum bedrag van de QR code
Het minimum bedrag voor het gebruik van een QR code is € 0,25, dus via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft € 20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.