Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

  • Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.
  • Klik hier om de huidige Zevensprong op deze website te lezen.
  • Voorgaande edities (pdf): (2018) juli & augustus september oktober november
  • Voorgaande edities (pdf): (2019) januari
  • Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.
  • Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad “Pieckfijn” van december (Advent editie).
  • Inleverdatum kopij: Zevensprong maart & Pieckfijn april 2019: 22 februari
  • De hoofdredactie van “Pieckfijn” heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij “jammer maar helaas”. Afbeeldingen MOETEN minimaal een bestandsgrootte van 3 MB hebben.
  • In de digitale “Zevensprong” zal ALLE kopij worden geplaatst.

Zevensprong FEBRUARI 2019
Een wonderlijke roeping
Vormsel
Tijden,plaatsen,voorgangers en intenties
Kopij voor de Zevensprong van maart 2019 en Pieckfijn van april 2019
Huispaaskaarsen
Banneux reunie
Actie Kerkbalans: Geef voor uw kerk
Speeltuin project Polen
Het gebed
Laatste nieuws via sociale media en emailingg

 

Een wonderlijke roeping
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de viering voor jong en oud op 10 februari om 9:30 uur in de parochiekerk in de Nobelstraat. We luisteren vandaag naar het verhaal waarin de vissers op aanwijzing van Jezus, veel vis vangen. Hij zegt tegen de vissers daarna: jullie zullen vissers van mensen worden. De vissers laten hun boten achter en gaan met Jezus mee. Met de kinderen en ouders hebben we een voorbereidingsmoment op vrijdagmiddag 8 februari van 15:45 tot 17:15 uur in het parochiehuis. We hopen dat u weer met ons meedoet, dat u zich wonderlijk geroepen voelt ;).
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Vormsel
Deze maand is de laatste mogelijkheid om uw zoon of dochter aan de melden voor het vormsel van aankomende november. De voorbereidingen hiervoor beginnen aan het eind van de maand februari. Alle kinderen/jongeren in de leeftijd vanaf groep 7 kunnen meedoen. Om aan te melden kunt u een mail sturen naar: pastoraatsgroep@rkkkerk-brielle.nl.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties februari

1. 10.00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
3. 09:30 Brielle (SL) Jan en Carlo Kösters, Jopie Grootscholten
10. 09:30 Brielle (HS) Piet & Riet van Wees
17. 09:30 Brielle (PV) Sophie van Bohemen
24. 09:30 Brielle (RW) Toine Hendriks, Leo v.d. Helm
1. 10.00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering
3. 09:30 Brielle (HS) Jeanne Zwinkels – Dingemans, Jaap Glas
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Kopij voor de Zevensprong van februari 2019 en Pieckfijn van maart 2019
KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 22 februari aan redactie@rkkerk-brielle.nl
Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale bestandsgrootte van 3 MB.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Huispaaskaarsen
Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Achter in de kerk hangt een intekenlijst met de afbeeldingen van de verschillende kaarsen waar u uit kan kiezen. Pasen valt dit jaar op 21 en 22 april. Toch vragen wij u om uw bestelling door te geven voor 15 februari aanstaande. Dan kan het mee met de reguliere bestelling en zijn er geen verzend- en administratiekosten aan verbonden.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Banneux reunie
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
** Een twee-daagse bedevaart op 4 en 5 mei 2019.
kosten slechts €125.-
** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2019. kosten slechts € 275.-
** Een één-daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019.
kosten slechts € 57.50
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
of bij.
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nlw
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Actie Kerkbalans: Geef voor uw kerk
Voor iedereen heeft de kerk zijn eigen betekenis.
Het is een plek waar mensen feest vieren, rouwen of juist rust zoeken.
Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Dit alles is niet in geld uit te drukken maar het kost wel geld om onze kerken te verwarmen, te verlichten, te onderhouden en te bemannen.
De gemeenschappelijke kerken organiseren daarom net als ieder jaar weer de Actie Kerk Balans.
Deze wordt dit jaar gehouden vanaf zaterdag 19 januari. De Beheercommissie Brielle heeft, net als in voorgaande jaren, besloten om de AKB te verschuiven naar woensdag 3 april.
De belangrijkste redenen dat wij dit doen zijn:
– januari is een van de koudste maanden van het jaar, straten kunnen glad zijn wat gevaarlijk is voor de meestal al wat oudere AKB lopers (onze vrijwilligers waar we zuinig op zijn).
– in januari is het vroeg donker en veel mensen zijn geneigd om ’s avonds de deur niet open te doen.
De kerk is ieder jaar weer afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage en wij hopen daarom ook dit jaar dat wij in de maand april met de Aktie Kerk Balans weer op u mogen rekenen.

De Beheercommissie Brielle
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Speeltuin project Polen
Beste mensen, U helpt toch ook?
Komende zomer gaat een groepje jongeren uit de Nicolaas Pieck en Gezellen parochie in Krakau een speelplek creëren. Dit gebeurt bij een educatieproject van de pater Salesianen waar een goede speelplek ontbreekt. 6 jaar geleden hebben we met eigen ogen kunnen zien dat de kansarme kinderen in Krakau worden opgevangen in Saltrom (opvanghuis), met hulp van heel veel vrijwilligers onder leiding van de paters. De meeste van deze vrijwilligers zijn zelf ook als kind daar opgevangen en liefdevol begeleid. Ze krijgen een maaltijd, een luisterend oor, een veilige plek om te spelen en indien nodig hulp bij schoolwerk. De paters waren toen al aan een educatie project op het terrein naast het klooster begonnen ( 20 minuten lopen bij de andere opvang vandaan) en hebben nu wederom ( via pater Jouri Konchenko) onze hulp ingeroepen voor een speelplek.
Wij geven hier weer graag gehoor aan. Maar dit vergt best wel wat organisatie waar we uw hulp hard bij kunnen gebruiken. Er worden momenteel speelgoed en speeltoestellen verzameld, schoongemaakt en opgeknapt. Er zijn al verschillende spullen gebracht en al wat donaties ontvangen. Misschien had u er nog niet van gehoord of over gelezen of bent u er in de drukte van alle dag nog niet aan toe gekomen om de speelgoedkast op te ruimen of financieel te helpen. Alle beetjes helpen en vergroten de kans dat het project gaat slagen.
De jongeren hebben al geld bij elkaar gespaard door middel van diverse acties o.a. bloem(bollen)verkoop, lekkers gebakken, helpende handjes geboden bij diverse karweitjes die wel wat hulp konden gebruiken (in ruil voor een duit in het zakje) en er komen nog meer acties in de loop van het voorjaar. Maar helemaal op eigen krachten zal het niet gaan lukken.
Wilt u meer weten over deze actie en een verslag zien van de vorige twee projecten bekijk dan de website: www.speeltuinpolen3.jouwweb.nl
Een financiële bijdrage is mogelijk op BANKNUMMER: NL90 ABNA 046.98.68.880 t.n.v. H. Mart. v. Gorcum Kerk te Brielle met duidelijke vermelding ACTIE SPEELTUIN POLEN ( is fiscaal aftrekbaar, want het rekeningnummer heeft de ANBI status.)
Speelgoed (niet taal gerelateerd) kunt u inleveren bij familie van der Loos, Oudelandsedijk 9, Abbenbroek. Tel: 06-15286157.
Mocht u tijd hebben en het leuk vinden met de voorbereidingen te helpen; opknappen van de speeltoestellen of meehelpen bij nog komende acties belt u dan ook gerust!
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Het gebed
Op donderdagavond, 24 januari was er een bijeenkomst ter gelegenheid van “Groeien in Geloof”.
Deze thema-avonden zijn bestemd voor onze nieuwkomers, maar eigenlijk voor iedereen, want je wordt er altijd wijzer van, ook als je al heel lang een gelovige bent. Want dingen kunnen soms uitslijten, zonder dat je er erg in hebt.
Pastoor Jack Glas was onze inleider die avond, waarbij we begonnen met het Gebed dat het Bisdom vorig jaar heeft uitgegeven i.v.m. het Jaar van Gebed.
Waarom zouden wij bidden? Dat was eigenlijk iets om over na te denken. Het belangrijkste is misschien wel, zoals iemand het uitdrukte, als ik niet bid, dan verlies ik het contact met God, dan is het lijntje er niet meer. Dan laat ik me teveel leiden door de beslommeringen van elke dag, dat het er dan bij in gaat schieten. En dan merk ik dat het contact met God versluiert. Dan kan ik mijn zorgen, maar ook mijn dankbaarheid bijv. niet meer delen met Hem.
Bidden is dus een middel om het lijntje open te houden met onze Lieve Heer en dat merk ik zelf ook wel. Anders raak je teveel belast door aardse dingen en is er geen ruimte meer om stil te zijn. Want stilzijn is ook een manier van bidden; in die stilte kun je allerlei dingen voorbij laten gaan, maar je kunt dan ook mijmeren over God en wat Hij voor jou betekent.
Bidden is ook een manier om Kracht te vragen (bijv.in moeilijke tijden), want je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Ook is het goed voordat je bijv. ’s avonds gaat bidden, om eerst de dag aan je te laten voorbijgaan. Dan kun je je dankbaarheid aan God kenbaar maken voor wat Hij je die dag weer heeft gegeven. En het is goed om daar vaste tijden voor aan te houden.
Er zijn verschillende manieren om te bidden. Bijv. als je eten aan het koken bent. Als je dat met liefde en aandacht doet is het ook een vorm van bidden.
Het Aanbidden van God en dankbaarheid hoort een plek te hebben in het Gebed; er waren nog twee belangrijke dingen, maar die weet ik niet meer. Wat ik wel weet is dat je ook kunt bidden voor zieken in je omgeving en voor de mensen die overleden zijn of op sterven liggen.
Bidden doe je dus niet zo maar, dat doe je bewust en met aandacht.
Miep Hink.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong

Laatste nieuws via sociale media en emailing
De Brielse RK Kerk maakt gebruik van Facebook (Rkkerk Brielle) , Twitter (@rkkerkbrielle) en emailing via website@rkkerk-brielle.nl om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws dat op de website wordt gepubliceerd. Uiteraard wordt er met de emailadressen discreet omgegaan.
De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt
klikken naar het nieuws op de website. Statistieken hebben inmiddels laten zien dat er meer vanuit de mailing doorgeklikt wordt, dan vanuit de social media.
Zoals hierboven vermeld is het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website www.rkkerkbrielle.nl
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen?
Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.
Terug naar inhoudsopgave Zevensprong