Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.Epifanie of Openbaring des Heren (8 januari )

Van de redactie

Lezersreacties
Enige tijd geleden is er op deze plek een oproep gedaan aan u, de lezer, om uw mening te geven over de veranderde indeling van de Zevensprong. Helaas is hierop geen reactie ontvangen. Daarom een hernieuwde oproep: de redactie hoort graag uw mening over de Zevensprong. Adres: redactie@rkkerk-brielle.nl of in het postvak Zevensprong in de pastorie.
De ingezonden artikelen:
– Even voorstellen: Marcel Zijlmans
– Kinderwoorddienst 8 januari: drie wijzen volgen een ster
– 10age7 verslag 9 december: filmavond met “Next Gen”.
– Inspiratie avond woensdag 18 Januari 2023
– Eerste vrijdag van de maand
– Bijbelverhalen bij Ten Have
– Facebook
Tot slot: Over de voorkant

Van de locatieraad

Wie is wie (2)?
Ondanks het feit dat er begin vorig jaar aandacht is gegeven aan de overgang van BeheerCommissie naar Locatieraad blijkt het bij een aantal parochianen nog steeds niet duidelijk te zijn wie er in de locatieraad zitten. Deze maand stelt Marcel Zijlmans zich voor.
Open kerk met Woord- en Gebedsviering
De eerste twee Woord- en Gebedsvieringen zijn inmiddels geweest. Het was vreemd om in plaats van ter communie te gaan een Gebed van Geestelijke Communie te bidden. Maar over de opkomst tot nu toe zijn we niet ontevreden en er is positief gereageerd door bezoekers. Uw aanwezigheid zorgt er voor of we er mee doorgaan of over 2 maanden wellicht stoppen en dan blijven de deuren op die zondagen dicht.
Aantal bezoekers Kerstmis
Voor het eerst in 2 jaar konden we in de kerk samenkomen om het Kerstfeest te vieren. In Brielle waren 3 vieringen, alle in de Nobelstraat. Op zaterdag een Kindervertelviering met Bea Poortvliet (45 bezoekers) en een Nachtviering met diaken Ronald Dits (100 bezoekers). Op zondag een H. Mis met pastor Rob Winkelhuis (55 bezoekers). Met grote dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze vieringen: kosters, lectoren, St. Caecilia koor, gelegenheidskoor en muzikanten.

Kopijdatum voor de Zevensprong van februari

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 januari. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Deze editie verschijnt rond 1 februari 2023.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties

(Informatie onder voorbehoud)

01-01. Brielle Geen viering
06-01. 10:00 Brielle (W&G) * in Ten-Have zaal
08-01. 09:30 Brielle (PV) *
15-01. 10:00 Brielle (–) Oecumenische viering in St. Catharijne kerk
22-01. 09:30 Brielle (RW) Wouter Verhaar, Wim van Niekerk, Pastoor Jan Leisink
29-01. 09:30 Brielle (W&G) *
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken (PV): pater P.H. v.d. Veer, ofm.cap.
(BP): em. p.w. mw. B. Poortvliet (LD): pastoor L. van Deelen
(FW): em. p.w. F. Wijnen (RD): diaken R. Dits
(DOP): Dienst o.l.v. parochiaan

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Familieberichten

Overleden:
Thea van der Helm uit Brielle
Bep Kempen uit Oostvoorne

Dat zij mogen rusten in Gods Vrede.

Afscheid pater Piet-Hein van der Veer

Op 8 januari 2023 neemt pater Piet-Hein van der Veer in verband met zijn gevorderde leeftijd afscheid van ons. De locatieraad wil hem niet met lege handen laten gaan, maar hij heeft aangegeven: “ik ben met niets gekomen, en ik ga met niets weg”. Ook heeft hij geen doel waarvoor donatie gewaardeerd worden. De locatieraad wil zijn afscheid desondanks niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Even voorstellen: Marcel Zijlmans

Ik ben Marcel Zijlmans 53 jaar woonachtig in Oostvoorne, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen van 17 en 21 jaar en werk als procesoperator op een olieraffinaderij.
Al enkele jaren ben ik actief als lid in de beheercommissie dat wat nu dus de locatieraad is geworden.
Door mijn interesse in computers heb ik mezelf aangeleerd met Word, Excel en zelfs Access te werken, dit is handig met de werkzaamheden die ik voor de locatieraad uitvoer.
Ik doe alles rondom het beheer van de kerk en parochiehuis aan de
nobelstraat en begraafplaats aan de Kloosterweg.
Daarnaast houd ik me ook nog bezig met de Aktie Kerkbalans voor onze locatie dat natuurlijk zeer belangrijk is voor het voortbestaan van onze kerkgemeenschap

Marcel Zijlmans.

Kinderwoorddienst 8 januari: drie wijzen volgen een ster

Zondag 8 januari a.s. zal in de RK-kerk, Nobelstraat 24 in Brielle een viering gehouden worden met kinderwoorddienst. De evangelielezing van deze zondag is Matteüs 2,1-12.

De kerk viert het feest van het bezoek van de Wijzen als een feest van de Openbaring van Jezus. Jezus, God met ons, is gekomen voor alle mensen. Hij wil alle mensen een nieuw leven geven van innerlijke vrede en geluk. De wijzen vinden hun weg naar Jezus dankzij de ster.

Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) gaan de kinderen samen naar de Ten Have zaal. Tijdens de kinderwoorddienst wordt aandacht besteed aan het evangelie van die zondag. Als gedoopten hebben de kinderen er recht op om Gods Woord te horen, hoe Hij ook tot hun harten spreekt. Zo kunnen zij als jonge leerlingen van Jezus groeien in hun geloof. Na het vertellen van het evangelie is er een verwerking in de vorm van een gesprek, een knutselwerkje of een puzzelblad.

10age7 verslag 9 december: filmavond met “Next Gen”.

De jongeren konden een voorstel doen welke film ze wilden zien. Een voorstel was de animatieflim “Next Gen”. Deze film bleek op Netflix te staan en dus werd deze film gekozen.


De film gaat over een meisje dat vriendschap sluit met een “goede” robot en met die robot de strijd aan gaat met “slechte” robots. Na diverse plot wendingen komt het helemaal goed: de slechteriken worden verslagen en vriendschappen worden gesloten.

Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-brielle.nl of 10age7@rkkerk-brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op.

Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons weten.

Graag tot ziens. Johan, Bartholde, Huub en Lianne

Inspiratie avond woensdag 18 Januari 2023

Op het moment, dat ik dit schrijf, hebben we al drie inspiratie avonden gehad. Deze avonden hebben als overkoepelend thema “Op weg naar een missionaire kerk”. Bij dit thema wordt bij u misschien het beeld opgeroepen van missionarissen, die naar verre landen vertrokken om daar het evangelie van Jezus te brengen. Bij een missionaire kerk gaat het echter om iets anders.

Iedere grote organisatie in het bedrijfsleven heeft zoiets als een missie geformuleerd. Een missie is een korte beschrijving waarom de organisatie bestaat, wat het algemeen doel is en wat hen onderscheidt van concurrenten. Kortom het beschrijft het bestaansrecht van een organisatie.
Als missie ons bestaansrecht is, welke missie heeft de kerk dan? De missie van de kerk kan opgetekend worden uit de laatste verzen van het evangelie van Mattheus. Deze verzen staan ook wel bekend als de grote opdracht. Jezus geeft daarin zijn leerlingen (dus ook aan ons) de opdracht: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb.”
De eerste avond hebben vooral bij deze opdracht stilgestaan en bij wie Jezus voor jou is. De tweede avond stond in het teken van “communio”, echte gemeenschap.
De derde avond had als thema “God, die liefde is”. Na een korte inleiding zijn we hierover met elkaar aan de hand van een aantal vragen in gesprek gegaan. De eerstvolgende avond staat gepland voor woensdag 18 januari 2023. Het thema is dan “De wil van God”. Dit naar de bede uit het Onze Vader “Uw wil geschiede…” Mocht u bij het lezen hiervan ook willen aansluiten dan bent u van harte welkom.
We starten om 19:30 uur in de Ten Have zaal en om uiterlijk 21:30 uur beëindigen we de avond.

Henk Lugtenburg

Eerste vrijdag van de maand

Op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar, op vrijdag 6 januari 2023, komen we weer bij elkaar rond het woord en gebed. Het is mooi om met elkaar stil te staan bij de lezingen van de betreffende dag en met elkaar in gebed te gaan.
Na afloop kunnen we onder het genot van een kopje koffie of thee nog even verder praten met elkaar. We starten om 10:00 uur in de Ten Havezaal van de pastorie.

Namens de liturgiecommissie,

Henk Lugtenburg

Bijbelverhalen bij Ten Have

Naar het voorbeeld van de kerkgemeenschap in Spijkenisse willen we deze winter maandelijks een filmochtend organiseren. Het zijn verfilmde bijbelverhalen uit het oude testament. De eerste keer vindt plaats op woensdag 18 januari 2023 in de Ten Havezaal. We starten om 10:00 uur. Uiterlijk 12:00 uur eindigen we. De toegang is gratis. Koffie en thee staan klaar. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep,

Henk Lugtenburg

Facebook

Onlangs hebben we met een paar mensen een facebook pagina van onze kerk in Brielle aangemaakt. U kunt deze pagina onder de naam Jong-Oud RK Brielle op facebook vinden. Daar gaan we verschillende soorten informatie plaatsen. Vooral informatie over vieringen, acties voor/van jong & oud en de kinderwoorddiensten. Iedereen kan ¨vriend¨ worden met Jong-Oud RK Brielle op facebook. Iedereen kan ook de berichten die daar verschijnen delen op zijn eigen facebook pagina – heel graag zelfs! Op die manier kunnen we meer mensen bereiken en ontmoeten in onze kerkgemeenschap

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
– mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
– bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong en de Pieckfijn.

Over de voorkant

Het hoogfeest van Epifanie of Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn Zoon noemde; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari gevierd. In de Nederland rk-kerkprovincie kan het ook gevierd worden op de zondag tussen 2 en 8 januari.
Ouder dan Kerstmis
Het feest Openbaring des Heren ontstond in de 2e of 3e eeuw en is dus ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het was van oorsprong een oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia droeg, dat ‘verschijning’ of ‘manifestatie’ betekent.
Epifanie herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. In de evangeliën staat dat bij die gebeurtenis sprake was van een goddelijke openbaring: de Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer en God de Vader sprak tot Hem: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde’ (Marcus 1:\,11).
(bron: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hoogfeest-van-de-openbaring-des-heren)

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

Misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht (ma t/m/donderdag 09:30 – 11:30 uur).
Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl
Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk HH Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties of via de Givt app met de misintentie QR code die onderaan het misintentie-formulier staat.

QR code om misintentie te betalen