Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

  • Klik hier om de huidige Zevensprong als pdf te downloaden.
  • Scroll omlaag om de huidige Zevensprong op deze website te lezen.
  • Voorgaande edities (pdf): (2018) juli & augustus september oktober november december
  • Voorgaande edities (pdf): (2019) januari februari maart april mei juni
  • Zoekt u oudere pdf edities? Stuur een email aan redactie@rkkerk-brielle.nl.
  • Een aantal artikelen verschijnen ook, mogelijk in aangepaste versie, in het Parochieblad “Pieckfijn” van mei.
  • Inleverdatum kopij: Zevensprong juni & Pieckfijn juli/augustus 2019: 24 mei
  • De hoofdredactie van “Pieckfijn” heeft bepaald dat slechts 70% van de inhoud van Pieckfijn uit tekst mag bestaan. Mocht er meer kopij zijn dan geplaatst kan worden, dat geldt voor die kopij “jammer maar helaas”. Afbeeldingen MOETEN minimaal een bestandsgrootte van 3 MB hebben.
  • In de digitale “Zevensprong” zal ALLE kopij worden geplaatst.

Van de redactie

Wegens beperkte ruitme in de Pieckfijn verschijnt een aantal artikelen in deze uitgave in verkorte vorm in de Pieckfijn augustus/september editie.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De september editie van de Zevensprong verschijnt 1 september. De augustus/september editie van de Pieckfijn verschijnt 9 juli.

Gedoopt

Op 16 juni 2019: Kuba Swist geb. 25-10-2016

Mischa Gijs Antonius de Jager geb. 29-09-2018

Dank aan vrijwilligers AKB

Geachte AKB vrijwilliger, hierbij willen wij u nogmaals bedanken voor uw inzet voor de AKB 2019. Zonder de medewerking van u als loper was dit alles niet mogelijk, wij hopen dan ook dat we volgend jaar weer op u mogen rekenen

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties juli & augustus

5-7. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering

7-7. 09:30 Brielle (W&C) Huub Guffens, Jan en Carlo Kösters

14-7. 09:30 Brielle (HS) *

21-7. 09:30 Brielle (HS) *

28-7. 09:30 Brielle (RW) Rie en Gerard van der Kroon-Harte, Toine Hendriks

2-8. 10:00 Ommeloop (HS) Eerste Vrijdag viering

4-8. 09:30 Brielle (BP) Huub Guffens

11-8. 09:30 Brielle (PV) *

18-8 09:30 Brielle (HS) *

25-8 09:30 Brielle (RW) Toine Hendriks

1-9 09:30 Brielle (SL) Huub Guffens

YK: Pater Y. Konchenko sdb HS: Pastoor H. Smulders

RW: Pastor R. Winkelhuis SL: diaken S. Lokken

WCV: Woord & Communie viering PV: Pater P.H. v.d. Veer

BP: em. pastor B. Poortvliet

Kopijdatum voor de Zevensprong van september en de Pieckfijn van oktober KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 24 augustus aan redactie@rkkerk-brielle.nlin Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd.

Pinksteren voor jong en oud

A fgelopen Pinksteren, 9 juni, heeft het vuur van de Heilige Geest ons de liefde van God laten ervaren. Met een grote groep parochianen hebben we ons ingezet om dit te vieren en het vuur door te geven aan anderen. Speciaal voor deze viering was er een boekje gemaakt door de werkgroep: vieringen voor jong en oud. De kinderen hebben op vrijdagmiddag geluisterd naar het Pinksterverhaal en de geleerd over de vruchten van de Heilige Geest. Deze vruchten hebben zij ingekleurd en in de boom gehangen.  Met deze mooie boom met daarin de vruchten van de Heilige Geest sierden zij de kerk op. Een groep van vier dames heeft live muziek gemaakt. Zij speelden op harp, gitaar, blokfluit en dwarsfluit. Zij begeleidden een grote groep aan kinderen, jongeren en ouders en samen zongen en speelden zij de liederen: ‘Jesus le Christ’ en ‘Vuur uit de hemel’. Pater Konchenko ging ons voor en heeft met zijn mooie woorden het vuur nog verder aangewakkerd. Het koor o.l.v. Theo Kloeg vulden al deze inspanningen aan met mooi gezang. Gelukkig hadden we een kerk vol mensen om samen mee te vieren dat liefde van God, door het vuur van de Heilige Geest, ons leven geeft. Laten we allemaal deze liefde groeien door contact te blijven zoeken met God en laten we over deze liefde vertellen aan anderen. Zoals de apostelen ons hebben voorgedaan.

Vuurdoop
Op de zaterdag 8 juni zijn onze Brielse vormelingen afgereisd naar de Kathedraal in Rotterdam. Samen met nog ruim 400 andere vormelingen uit het bisdom hebben zij zich verdiept in het Pinksterfeest. Op verschillende manieren werd op zoek gegaan naar de Heilige Geest en de werking daarvan. Ze hebben eerst gekeken en geluisterd naar een zeer inspirerend toneelstuk over de God, Jezus en de bijbel. Tijdens een geloofsgesprek hebben ze gebeden voor eenzame mensen en voor hen een kaart gemaakt en tot slot stond een beklimming naar de toren op het programma. Dat was wel en spannendst, want de trap wiebelde een beetje, er zaten gaten in de treden en er moest op de trap ook nog een andere groep worden gepasseerd, maar het uitzicht was super! De hele dag was de bisschop aanwezig. Hij heeft de dag geopend en gesloten met overwegingen en gebed. Gedurende het programma voerde hij geloofsgesprekken met de begeleiders van de vormselgroepen. De dag was zeer professioneel georganiseerd, waarbij er gebruik gemaakt werd van moderne technieken. Middenin de Kathedraal stond een groot scherm waarop de beelden die gemaakt werden, direct konden worden terug gekeken. Ook stond er op het scherm de teksten van de liederen geprojecteerd en illustreerden filmpjes de tekst. Op de website van het bisdom staat een uitgebreid verslag en een mooie serie foto’s. Het is zeker de moeite waard om daar eens naar de kijken; en wie weet ziet u ons ook. Het was een mooie ervaring om met zoveel jongeren op zo’n moderne manier met het geloof aan de slag te gaan.

Zeer geslaagde vastenactie
Afgelopen jaar hebben we weer een mooi bedrag opgehaald voor het
vastenactie project. De oecumenische werkgroep Brielle (voorheen Raad
van Kerken Brielle) had gekozen voor het project van Stichting Mambo
Poa. Een stichting die werkzaam is in Ethiopië en daar probeert om de
allerarmste jongeren te helpen om naar school te gaan of zelfs te gaan
studeren. Met de hulp van Mambo Poa hebben deze kinderen en jong
volwassenen een betere toekomst in het vizier en kunnen zij op die
manier hun familie weer onderhouden.
De drie geloofsgemeenschappen te weten de Vrijzinnigen Nederland
Brielle e.o, de Protestantse gemeente Brielle en de RK-kerk H.H.
Martelaren van Gorcum, en Basisschool het Anker hebben dit jaar met
elkaar een bedrag van €2596,66 bijeengebracht.
6Afgelopen zondag, 26 mei, hebben Hennie Deur, Janie Klerk en Aryanna
Herscheid de cheque mogen overhandigen aan Sijbrand Dob en Henk
Loijenga van de stichting Mambo Poa. Zij waren blij verrast met het
mooie bedrag dat er voor de stichting is opgehaald. Ook mochten we nog
3 laptops overhandigen, die waren gedoneerd voor de laptop actie.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze vastenactie, ontzettend
bedankt.

Gezellige bbq

Een aantal weken geleden ontstond spontaan het idee om met alle kinderen, jongeren, ouders en kinderwerkers het jaar af te sluiten met een barbecue. Het werd een combinatie van een voorbereiding voor jong en oud, een barbecue en een 10age7-avond. Terwijl de kinderen zich verdiepten in de vruchten van de Heilige Geest, werd door de jongeren de tafel gedekt. Daarna was het tijd om de liedjes te oefenen voor de Pinksterviering. Van al dat zingen, had iedereen trek gekregen en gingen we aan tafel. Het vlees werd binnen gebraden, want buiten waaide het te hard. (net als in het Bijbelverhaal van Pinksteren).  De ten Havezaal zat helemaal vol. Onder het eten was er gezellig tijd om met elkaar bij te kletsen of nader kennis te maken. Na nog een lekker toetje was kwamen er verschillende bellenblazen op tafel. En dan met z’n allen bellenblazen! Bellenblazen? Jazeker, net zoals de Heilige Geest niet tastbaar is, zo is onze lucht en adem dat ook niet. Maar zonder adem en lucht kunnen we niet leven. Met het blazen van de bellen ‘vangen’ we de lucht. De lucht wordt ineens zichtbaar. Zo is het ook met de Heilige Geest, we zien hem niet, kunnen niet zonder, maar hij wordt zichtbaar in onze woorden en ideeën. Deze avond was een mooi voorbeeld van hoe de Heilige Geest werkzaam wil zijn in onze kerkgemeenschap

Kerkvernieuwing

Denkt u ook wel eens: het lijkt wel of er steeds minder mensen naar de kerk komen? Of de kerk lijkt wel alleen maar gevuld met oude mensen? Of de jongere generatie wil niets met het geloof te maken hebben, de kerk zal wel haar deuren moeten gaan sluiten?Het is misschien een schrale troost, maar in heel West Europa spelen deze vragen bij kerkgemeenschappen. Om inspiratie op te doen hoe met deze tendensen om te gaan, zijn Miep Hink en ik, namens de pastoraatsgroep op 15 juni met de trein naar Leiden gereisd. Daar bezochten we de bijeenkomst: “Leven in de parochie…” die werd verzorgd door het Rooms-Katholieke Alphacentrum. We zijn de dag begonnen met eucharistische aanbidding in de kapel, waar we natuurlijk gebeden hebben voor onze kerkgemeenschap en de mogelijkheid om als kerkgemeenschap ook in de toekomst van betekenis te mogen zijn voor de mensen in en rond Brielle. In verschillende parochies wordt er hard gewerkt aan parochievernieuwing. Daar zijn verschillende methodes voor ontwikkeld en ook boeken over geschreven. Eén van die boeken is: Rebuilt van M.White en T. Corcoran. Deze twee pastoors hebben de weg beschreven die zij zijn ingeslagen om hun kerk te vernieuwen. Daarbij bespreken ze de dingen die gelukt zijn, maar ook de pogingen die tevergeefs zijn geweest. Een ander boek waarin over kerkvernieuwing wordt gesproken is: God renoveert, van James Mallon. Volgend jaar voorjaar zal hij naar Nederland komen voor een tweedaagse conferentie over zijn boek. Methodes die er zijn, zijn bijvoorbeeld: de Alphacursus, de DVD serie Catholicism en de CaFE. Van parochies die gebruik maken van deze methodes, waren er vertegenwoordigers aanwezig en zij maken er met succes gebruik van. En wereldwijd groeit het aantal Christenen nog elke dag! Laten we ons niet ontmoedigen door wat er in ons kleine kerkje gebeurt, maar laten we vooral verder kijken en ons laten inspireren door alle mooie werken van God elders op de wereld. De komende tijd gaan we ons als pastoraatsgroep verder verdiepen in dit onderwerp. Wilt u met ons meedenken, dan horen we dat graag. U zult in ieder geval op een later tijdstip meer hierover kunnen lezen in dit blad. Ilse Schoof

Ellie, bedankt!

Dat ene “kopje koffie of thee”, het is zo gewoon na de viering op zondag. Het leven loopt niet altijd zoals wij zouden willen. Soms raken ze je best diep. De ouder wordende mens krijgt soms met lichamelijke beperkingen te maken, dan moet je soms loslaten wat je zo graag deed. Ellie, het aanbieden van “een kopje koffie of thee” met een glimlach en aandacht, dat missen wij, nu u niet meer achter de koffietafel staat. Bedankt Ellie voor al die tijd dat wij er wel van hebben mogen genieten. Een enkel woord zo vaak vergeten maar onmisbaar. Wij wensen u ALLE GOEDS.

Opgave misintenties alleen via website
De procedure voor het opgeven van misintenties is per 1 maart 2019
gewijzigd. Misintenties mogen alleen nog via email
(misintenties@rkkerk-brielle.nl) en de website worden opgegeven.
Om het opgeven zo eenvoudig en gestandaardiseerd mogelijk te maken
is er nu een formulier op de website. Als u op de link klikt, krijgt u een
formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij
wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet
betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u. Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen. Vanwege de lange tijd van ca. 6 weken die ligt tussen de sluitingstijd van de kopij en de ingangsdatum van de Pieckfijn, is besloten om de misintenties alleen in de Zevensprong (pdf en website) te publiceren. De Beheercommissie Brielle

Foto’s tuinfeest

Tijdens het tuinfeest van 23 juni zijn foto’s gemaakt. Deze zullen zo spoedig mogelijk via de Algemene Foto Pagina op website te bezichtigen zijn. Wegens de AVG (“privacy wet”) is aan iedereen die niet herkenbaar in beeld wilde gevraagd dit te melden bij de fotografen. Via de Mededeling-mailing (zie hieronder) wordt bekend gemaakt wanneer de foto’s op de website staan.

Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat al sinds een jaar een “advertentie” voor de Mededeling-mailing. De hoofdredactie is van mening dat deze er al te lang in staat en wordt verwijderd. De BeheerCommissie is het daar niet mee eens. Sinds de opzet van onze facebook pagina (Rkkerk Brielle) is gewijzigd zijn er steeds meer die ons weten te vinden, en niet alleen uit Brielle en niet alleen vanuit onze eigen katholieke gemeenschap.
De rest: Twitter (@rkkerkbrielle) en de mailing blijft hetzelfde. Hoewel
het aantal volgers via Twitter behoorlijk achterloopt op facebook en de
“Mededeling” mailing, wordt het door de RK Kerk veel gebruikt. Dus
ook wij blijven Twitter gebruiken.
De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt
klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus
als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u
dat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding
Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website
www.rkkerkbrielle.nl. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze
AVG van toepassing.
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen?
Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om
emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

Terug naar inhoudsopgave Zevensprong