Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle

De aanbidding van Jezus door de 3 Wijzen/Koningen, door Jheronimus Bosch, ca. 1474. Feestdag: 6 januari

Van de redactie

Zoals eerder aangegeven, zult u met ingang van 2021 merken dat parochieblad Pieckfijn minder vaak gaat verschijnen. Er zullen maar liefst 4 dubbel-edities zijn. Dit houdt overigens geen dikkere Pieckfijn in! Met hetzelfde aantal pagina’s betekent dit dus niet alleen minder, maar ook verouderende informatie.
De Zevensprong zal onverminderd blijven verschijnen, want het leven gaat door, hopelijk zonder of met minder Corona!
Wilt u vaker dan 1 x per maand nieuws van de kerk in Brielle? Geef u dan op voor de Mededeling-mailing via website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het een-na-laatste artikel in deze uitgave.
De Nieuwsbrief die via email wordt verspreid, wordt verzorgd door Ilse Schoof van de PastoraatsGroep en staat los van de Zevensprong, Pieckfijn of Mededeling-mailing. Als u klachten of opmerkingen heeft over deze Nieuwsbrief, moet u deze richten aan nieuwsbrief@rkkerk-brielle.nl, niet aan redactie@rkkerk-brielle.nl of website@rkkerk-brielle.nl Bij voorbaat dank.

Huub van Niekerk, Redactie

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

Kopij- en verschijningsdatum voor de Zevensprong van februari 2021

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 januari aan
redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman.
Kopij gericht aan rkkerkbrielle@chello.nl en het privé-emailadres van de redactie wordt als niet ontvangen beschouwd.
Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Voor Pieckfijn geldt voor foto’s en afbeeldingen een minimale bestandsgrootte van 3 MB.

De januari editie verschijnt rond 1 februari 2021.

(Kerst)vieringen tijdens Corona en toekomst

Hoewel we in de afgelopen maanden met veel minder mensen de vieringen mochten bijwonen, hebben we in december wegens de totale lockdown noodgedwongen het Kerstfeest thuis moeten doorbrengen met vieringen via internet en/of televisie.
De gebruikelijke Gezinsviering om 19:00 uur werd vervangen door een digitale Jongerenviering om 20:00 uur. Verzorgd door jongerenkoor 10Plus van de Felicitaskerk uit Spijkenisse, bestond het uit een van tevoren opgenomen aaneenschakeling van liedjes, overdenkingen, wensen en overweging van o.a. pastoraal werker Nabor Langstraat, leden van 10Plus en andere parochianen uit Spijkenisse. Tevens werden onze misintenties afgelezen.
De Nachtmis om 22:00 uur werd verzorgd door pater Youri Konchenko met assistentie van pastoraal werker Nabor Langstraat waarbij laatstgenoemde de overweging hield. Ook hier werden onze misintenties afgelezen.
Het Hoogfeest gaf voor de kijker enige verwarring: pater Piet-Hein v.d. Veer stond genoemd maar pater Youri Konchenko ging voor met assistentie van pastoraal werker Nabor Langstraat.
Op het moment van schrijven (vlak voor Kerst) is de einddatum van 19 januari nog ver weg. De Kersttijd eindigt voor ons, Christenen, op 6 januari met het feest van Driekoningen.
Is het Corona-virus bedwongen na 19 januari? Ik ben bang van niet. Als we de diverse deskundigen moeten geloven, is het een blijvertje. Moeten we de kille 1,5 meter afstand blijven houden? Laten we hopen van niet, want dat zou betekenen dat we in plaats van 160 personen slechts plaats zullen blijven hebben voor maximaal 54 personen.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties januari

In de Ommeloop zijn voorlopig NOG GEEN Eerste Vrijdag vieringen

3-1. 09:30 Brielle (–) * DIGITAAL

10-1. 09:30 Brielle (–) * DIGITAAL

17-1. 09:30 Brielle (–) * DIGITAAL

24-1. 09:30 Brielle (–) DIGITAAL Wouter Verhaar

31-1. 09:30 Brielle (–) * DIGITAAL

* Geen misintenties bekend bij publicatie

(NL): pastoraal werker N. Langstraat|| YK: pater Y. Konchenko, sdb
RW: Pastor R. Winkelhuis || SL: diaken S. Lokken
WF: Pastor W. Froger || PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. cap. DOP: Dienst o.l.v. Parochiaan || FW: em. pastor F. Wijnen
BP: em. pastor mw. B. Poortvliet ||LB: pastoraal werker mw. L. Beenhakker

Familieberichten

Overleden:
Tiny Kneefel op 10-12-2020. De uitvaart heeft wegens Corona in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen de familieleden sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Misintenties

Nu de kerk wegens de lockdown opnnieuw gesloten is, nu tot 19 januari, worden de misintenties weer doorgegeven aan het team in Spijkenisse om tijdens de internet-vieringen af te lezen. U kunt dus nog steeds via de website en de parochiewacht uw misintenties blijven doorgeven.
Via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan niet via het formulier.
Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.
Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven
zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen.
Opmerking met betrekking tot betaling via Givt: u kunt ook via de Misintenties QR code betalen. U vult het formulier is, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

10Age7: digitale bijeenkomst tijdens Corona

Op 11 december was het weer tijd voor een bijeenkomst van 10Age7. Vanwege de Corona was besloten er weer een Zoom-versie van te maken: iedereen thuis achter de computer. De opzet was dit keer een Pub-quiz, ook met deelname uit andere kerken uit onze parochie. Hoewel niet iedereen het eens was met bepaalde antwoorden, heeft iedereen het wel erg naar de zin gehad. Er werd zelfs door een aantal jongeren om een vervolg gevraagd.

Breien uit barmhartigheid

Ding dong, het is de tweede donderdag van de maand. Voor de deur van ons parochiehuis staat een mooie Christen uit de gemeenschap van de Sint-Catharijne kerk. Ze staat daar met een grote tas vol handwerk. Er wordt al vijf jaar gehandwerkt uit barmhartigheid en elk speciaal handwerk heeft zijn verhaal.Of het nu gaat om een gebreide of gehaakte pannenlap, babymuts, sjaal, stola, een paar sokken of wanten. Of om een gehaakte of gebreide deken waarmee “de brei-ochtend” toentertijd begonnen is. Het verhaal rond deze deken “van patchwork” is, dat ieder opgenaaid patchwork, door een ander persoon is gedaan. Zo is het een gezamenlijke deken geworden met veel positieve energie, van bijzondere mensen.
De schoonheid van deze deken raakt mij en mijn gedachten dwalen af naar de vraag wie hier straks onder gaat liggen in één van de Oostbloklanden.
Iedere maand kijk ik met waardering en bewondering, naar al dat handwerk wat ons op zo’n ochtend aangereikt wordt. Na al die jaren is er nog altijd de inspiratie van alle dames, om hun gedachten aan de minder bedeelden, om te zetten in daden.

Sabine

Kerstgroeten van de Don Bosco “family” in Battambang, Cambodja (vertaald uit het Engels)

Beste weldoeners en vrienden,

Zalig Kerstfeest voor jullie, je familie, vrienden en geliefden!
Groeten van de Don Bosco familie Cambodja! Bij deze speciale gelegenheid willen we jullie bedanken voor jullie steun en wensen jullie een Zalig Kerstfeest.
Bedankt dat jullie de kinderen leren dat steun en liefde verder kan gaan dan degene die zij persoonlijk kennen, en ze zo te introduceren bij een brede internationale familie. Eens zullen onze studenten in staat zijn de mensen met de hoogste nood op de zelfde manier te helpen als jullie hen nu helpen.
Heel hartelijk dank voor het deel uitmaken van het Don Bosco project, voor het geven van jullie vertrouwen e n alle nodige steun om onze doelen te bereiken.
Hopelijk gaan we volgend jaar verder met het maken van een betere toekomst voor onze kinderen, jeugd en hun families.
Beste weldoeners, we willen opnieuw onze dankbaarheid uiten voor jullie liefde, zorg en voortdurende steun.
Moge de Heer jullie en jullie familie zegenene met de genade van liefde, geluk en vrede.

Met liefde en gebed,

Broeder Roberto en Kinderen Fonds staf,

Zalig Kerstfeest

Bijwonen van vieringen

Omdat deze Zevensprong in december 2020 wordt geschreven en samengesteld, is het nog niet bekend of de Corona maatregelen nog zullen gelden: beperkt bezoek, minder banken beschikbaar en verplicht aanmelden voor een viering. De website zal daarom worden aangepast indien nieuwe informatie beschikbaar is.

Givt update: minimum bedrag QR codes en GPS

Uit een evaluatie is naar voren gekomen dat Givt weliswaar goed gebruikt wordt, maar dat de bekendheid een stuk beter kan. Helaas kunnen we niet meer doen dan verwijzen naar de informatie op de website en (als de kerk open is) vragen beantwoorden.

GPS
De laatst toegevoegde mogelijkheid is doneren via GPS. Deze werkt alleen als u daarwerkelijk in de kerk bent, dus niet in de pastorie. Een probleem met de GPS is dat bij (oudere) Android telefoons de GPS instelling op laag vermogen zou kunnen staan waardoor het niet werkt.

QR code
Daarnaast kan men ook doneren en betalen via een QR code.
Onderstaande QR code is dezelfde zoals deze op de homepage van de website staat en ook op de ronde tafel achter in de kerk te vinden is:

Minimum bedrag van de QR code
Het minimum is nu € 0,25 geworden, dus via de app kosten in de kerk 1 kaars en 1 missaaltje nu evenveel als met contant geld.

VERZOEK: wij willen er op wijzen dat het helaas voorkomt dat mensen per ongeluk een (veel) te hoog bedrag geven en daarna storneren. Het veel te hoge bedrag wordt veroorzaakt doordat de komma (,) in de app niet altijd even goed werkt. Dus u denkt dat u € 2,00 geeft maar u geeft € 20,00! Als u ontdekt dat dit gebeurt is en de € 20,00 storneert, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog € 2,00 te doneren via de QR code op de website? Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!
Ter nadere informatie:
1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Mailing, Twitter en facebook

Mailing
In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de Mededeling-mailing. Via de mailing worden mededelingen verspreid die niet te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. U moet hierbij denken aan bijv. overlijdens. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website. Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “AanmeldingMededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielleof u meldt zich aan via onze website.Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en wordt bcc gebruikt voor de verzending.
Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen? Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

Twitter
Ook Twitter (@rkkerkbrielle) is onderdeel van onze media voor mededelingen. Hoewel hetaantal volgers van onze Twitter nog niet zo hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt. Ook de Paus heeft twitter: @Pontifex. Vaticaans nieuws: @VaticanNews.

facebook
Sinds de opzet van onze facebook pagina (Rkkerk Brielle) is gewijzigd zijn er steeds meer die ons weten te vinden, en niet alleen uit Brielle en niet alleen vanuit de katholieke gemeenschap. Uiteraard zijn wij hier blij mee. Echter, omdat alle nieuws daarop nu automatisch verspreid wordt, zijn “vrienden” niet meer nodig. Vriendschapsverzoeken worden daarom niet meer geaccepteerd. Bestaande vriendschappen blijven uiteraard bestaan!