Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.

Onbevlekte ontvangenis van H. Maagd Maria (feest 8 december)

Van de redactie

Voor u ligt opnieuw een volle editie van de Zevensprong. De redactie en inzenders wensen u leesplezier, hopelijk tot spoedig ziens in onze kerk en Zalig Kerstfeest
De ingezonden artikelen:
– 10Age7 verslag 10 november: “HELP!”
– Zondag 10 december: Maak je klaar voor de Heer!
– Filmavond
– Zondag 3 december : de eerste zondag van de Advent
– Bijbelverhalen bij Ten Have
– Vieringen in verpleeghuis De Plantage
– Opbrengst Sam’s Kledingactie
– Gehoorapparaten en brillen gevraagd
– Bedankje
– Geef het licht van Kerstmis door!
– Vacatures locatieraad (herhaling)
– Over de voorkant

Kopijdatum voor de Zevensprong van januari

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 december. Kopij ALLEEN in .doc, .docx of .odt formaat. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat ALLEEN als illustratie..
Deze editie verschijnt rond 1 januari 2024.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties

(Informatie onder voorbehoud)

03-12. 09:30 Brielle (W&G) *
10-12. 09:30 Brielle (YK) *
17-12. 09:30 Brielle (W&G) *
24-12. 19:00 Brielle (BP) (zie aankondiging verder op deze pagina) Laurens Arnold
24-12. 22:00 Brielle (LD) Tiny Zijp, Marja Moll, overleden ouders Dingemans- de Winter
25-12. 09:30 Brielle (TZ) Laurens Arnold, Wim van Niekerk
31-12. 09:30 Brielle (W&G) “Oliebollenviering”

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken (LD): pastoor L. van Deelen
(RD): diaken R. Dits (W&G): Woord & Gebedsviering
(BP): em. p.w. B. Poortvliet (TZ): pastor T. van Zaal

Familieberichten

Overleden:
Jannie de Hollander op 3 november.
Ursula Verhoef-Henschel op 18 november

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

10Age7 : verslag 10 november: HELP!

Het thema van vanavond was “HELP, ik weet het even niet meer!” We begonnen met een lied waarin we zongen dat het niet uitmaakt of en hoe je anders bent, bij Jezus ben je altijd welkom.
Daarna werd er gevraagd of je de afgelopen week aandacht kreeg en van wie en of je zelf aandacht had besteed aan mensen om je heen?


Daarna werden allerlei mogelijke situaties voorgelegd met de vraag hoe je graag zou willen dat erop wordt gereageerd en door wie.
Hiervoor werden van een vel met tekst-mogelijkheden combinaties gemaakt en besproken.

Vervolgens werden er voor de doorlopende schoenendoos-actie schoenendozen beplakt, waarna de avond werd afgesloten met een spel.

We hopen dat je de volgende keer weer (of: ook) komt of dat je ouders je brengen. Heb je vragen? dan kun je bellen of appen met 06-15286157

Waar: Parochiehuis, Nobelstraat 22 Brielle.( 3 x aanbellen.) Inloop vanaf 19:15 uur, het programma begint om 19:30 uur en eindigt 21:30 uur.

Zondag 10 december: Maak je klaar voor de Heer!

Tijdens de viering van zondag 10 december a.s. om 9:30 uur zal er voor de kinderen een kinderwoorddienst plaatsvinden. Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten Have-zaal te gaan. Tijdens de kinderwoorddienst zal aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag (Marcus 1, 1-8):
Marcus schrijft in zijn Evangelie dat Jezus zal komen. Er zijn al eerder mensen geweest die vertelden dat Jezus zou komen. In het Oude Testament lezen we dat bij de oude profeet Jesaja. Vandaag horen we over Johannes de Doper. Ook hij is een soort profeet. Profeten bereiden de mensen voor op wat zal gaan komen. Ze geven door wat zij denken dat God wil van ons.
Jesaja en Johannes de Doper roepen ons op om de weg te bereiden voor de komst van Jezus. Hoe kun jij je klaarmaken voor de Heer? Vertel jij wel eens aan een van je vrienden dat je naar de kerk gaat en in Jezus gelooft? Dat mag je wel doen, zo bereid je de weg van de Heer en help je hen.

Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht: en heel de mensheid zal Gods redding zien.” (Lucas 3, 4.6)


Filmavond

Beste mensen, op vrijdagavond 15 december zal er voor jong en oud een filmavond worden gehouden in het parochiehuis. De film start om 19:30 uur, u bent vanaf 19:15 uur van harte welkom. Het zal dit jaar een kerstfilm zijn voor alle leeftijden eentje met een mooie boodschap erin.
Wilt u komen? Dan kunt u dit laten weten via whatsapp of een belletje naar 06-15286157 dan zetten we alvast een stoel klaar ( is niet verplicht, maar vol is vol ! )

Zondag 3 december : de eerste zondag van de Advent

Een spannende tijd nu Sinterklaas in het land is. Zie jij verlangend uit naar pakjesavond? Deze zondag is er na de viering niet alleen koffie, thee en ranja, maar ook warme chocolademelk en wie weet heeft Sinterklaas nog wat achtergelaten in de kerk voor de kinderen!
Vanaf deze zondag gaan we op weg naar het Kerstfeest. De Advent is een tijd van verwachten en verlangend uitzien. We zien uit naar de geboorte van Jezus Christus en die geboorte gaan we met Kerstmis vieren.

Bijbelverhalen bij Ten Have

In de maand oktober vervolgden we de filmvertoningen van Bijbelse verhalen. In oktober en november hebben we met elkaar de film over Jozef, één van de twaalf zonen van Jacob bekeken.
Op woensdag 17 januari 2024 vervolgen we de serie met de vertoning van de film over Mozes. Iedereen is om 10:00 uur van harte welkom in de Ten Have-zaal (in het parochiehuis in Brielle). Uiterlijk 12:00 uur eindigen we. De toegang is gratis. De koffie en thee staat klaar.

Henk Lugtenburg

Vieringen in verpleeghuis De Plantage

Weet u dat er in het afgelopen jaar regelmatig woord- en gebedsvieringen in De Plantage zijn gehouden? Deze vieringen voorzien in een duidelijke behoefte van de bewoners van het verpleeghuis. Daarom wil de organisatie het aantal vieringen uitbreiden naar tweemaal per maand. De vieringen worden bij toerbeurt verzorgd door voorgangers vanuit de verschillende kerken (waaronder ook de onze) en vinden plaats op de vrijdagavond om 18:30 uur. Voor het ophalen van de bewoners van de afdelingen en hen na afloop weer terugbrengen is de organisatie op zoek naar mensen, die dit mooie en dankbare werk bij toerbeurt willen doen. Voor eventuele vragen kunt u bij mij terecht.

Henk Lugtenburg

Opbrengst Sam’s Kledingactie

Voor deze prachtige kledingactie gingen op zaterdag 21 oktober om 10:00 uur de deuren in de Venkelstraat in Brielle weer open. Het was een komen en gaan van mensen, die allemaal kleding, schoenen, huishoudtextiel en speelgoed kwamen inleveren. Deze keer was de opbrengst bestemd voor versterking van het basisonderwijs in Kamuli, Oeganda. Aan het eind van de middag stond de teller stil op 160 volle plastic zakken met een totaal gewicht van 835 kilo. Namens Sam’s Kledingactie wil ik iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage.

Gehoorapparaten en brillen gevraagd

V oor de Stichting Kinderhulp Togo (West Afrika) verzamel ik al een groot aantal jaren gehoorapparaten en brillen. Op 22 oktober j.l. heb ik dankzij uw hulp weer ruim 70 brillen en 8 gehoorapparaten bij diaken Jouke Schat in Zoetermeer af kunnen leveren. Nog steeds zijn goede gebruikte en nieuwe gehoorapparaten en brillen op sterkte welkom. De gehoorapparaten mogen digitaal of analoog (graag met batterijtjes) zijn. In Togo kan men echter alleen apparaatjes gebruiken, die achter het oor bevestigd zitten.
Weet u dat zo’n 4500 kinderen in Togo (West-Afrika) gehoorproblemen hebben, die te verhelpen zijn? Met uw gebruikte gehoorapparaat geeft u een kind een betere toekomst.
Doe mee en help een kind.
U kunt uw apparaatjes inleveren bij het secretariaat van onze kerk in Brielle, Nobelstraat 22 (van maandag tot en met donderdag, geopend van 9:30 tot 11:30 uur). Doe uw apparaatjes in een gesloten enveloppe en vermeld op de enveloppe “gehoorapparaten Stichting Kinderhulp Togo”. Ook brillen op sterkte zijn van harte welkom/

Namens de kinderen in Togo bedank ik u op voorhand.

Henk Lugtenburg

Bedankje

Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis heb ik prachtige bloemen en hartelijke kaartjes ontvangen. Ik wil iedereen hier heel hartelijk voor bedanken.

Henk Lugtenburg

Geef het licht van Kerstmis door!

Wat is er mooier dan het geven van een geschenk aan iemand die het heel goed kan gebruiken. Daarover zingen we in deze kerstnacht.

Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt”.

Jij komt toch ook, om samen met ons te zingen, te lezen en te bidden!? Neem gezellig iedereen mee, die je er graag bij wilt hebben in deze kinder-kerstviering. De kerstviering is op zaterdag 24 december om 19:00 uurin de parochiekerk, Nobelstraat 22 in Brielle. Pastor Bea Poortvliet gaat voor in deze viering.
Dus…!! Zet de datum op je kalender of in je agenda.
Vertel het tegen je vader, moeder, broers, zussen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes. Tegen iedereen die het maar horen wil.

Geef het licht van Kerstmis door! Dan maken we er een mooi Kerstfeest van met elkaar.

Vacatures locatieraad (herhaling)

De locatieraad heeft drie vacatures:
– voorzitter (waarnemer: Huub van Niekerk, secretaris),
– contactpersoon Omzien Naar Elkaar (waarnemer: Bartholde v.d. Loos, lid parochiebestuur)
– contactpersoon Liturgie
Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken, zijn leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen hebben over de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet contact op te nemen met de leden van de locatieraad. De maximum leeftijd voor een lid is 75 jaar.

Over de voorkant

Paus Pius IX sprak op 8 december 1854, het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit. Met deze uitspraak verklaarde hij dat “de leer dat de allerzaligste Maagd Maria vanaf het eerste ogenblik van haar Ontvangenis door een enige bijzondere genade en bevoorrechting van de almachtige God, omwille van de verdienste van Christus Jezus, de zaligmaker van het menselijk geslacht, van alle smet van de erfzonde vrij is bewaard, door God is geopenbaard en door alle gelovigen als waarheid aanvaard moet worden”.

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
– mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
– bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong en de Pieckfijn.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

Misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht (ma t/m/donderdag 09:30 – 11:30 uur).
Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl
Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk HH Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties of via de Givt app met de misintentie QR code die onderaan het misintentie-formulier staat.

QR code om misintentie te betalen