Pastoraal team

Om uw bezoek aan een viering te reserveren, klik hier.

Deze nieuwe website is in voorbereiding en kan (geheel) worden gewijzigd. Voor actuele informatie: rkkerkbrielle.nl

Administrator : vicaris-generaal mgr. A.J. van Deelen

Pater : Y. Konchenko, sdb jouril@hotmail.com

Diaken : S. Lokken diakensteef@gmail.com

Het pastorale team: 06 5111 5724

NOODtelefoon:          06 3097 5817 (08:00 – 22:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)