Pastoraal team

Vanaf 16 juli 2022 is onze kerk door het gebruik van oprij-platen beter en veiliger toegankelijk voor lichamelijk beperkten.

Onze kerk kan uw financiële steun goed gebruiken. Linksonder in het menu staat de QR code waarmee u via de Givt app een bijdrage kunt geven. Deze bijdrage is van de belasting aftrekbaar.

Administrator : vicaris-generaal mgr. A.J. van Deelen

Pater : Y. Konchenko, sdb 06-45144377 jouril@hotmail.com

Diaken : S. Lokken 06-33385875 diakensteef@gmail.com

Diaken : R.H. Dits 06-16822267 r.dits@deheiligefamilie.nl

Het pastorale team: 06 5111 5724

NOODtelefoon:          06 3097 5817 (08:00 – 22:00 UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Onder: gebrandschilderde ramen met figuratieve afbeeldingen in onze kerk. Foto’s: H. van Niekerk