Pastoraal team

Voor actuele informatie over onze kerk verwijzen wij u naar Cluster HH. Nicolaas Pieck en gezellen, pagina Brielle

Vanaf 16 juli 2022 is onze kerk door het gebruik van oprij-platen beter en veiliger toegankelijk voor lichamelijk beperkten.

Onder: gebrandschilderde ramen met figuratieve afbeeldingen in onze kerk. Foto’s: H. van Niekerk