Pastoraal team

DEZE NIEUWE WEBSITE IS IN VOORBEREIDING EN KAN (GEHEEL) WORDEN GEWIJZIGD. VOOR ACTUELE INFORMATIE: rkkerkbrielle.nl

Het pastorale team: 06 5111 5724
Pastoor/moderator: H. Smulders pastoor_smulders@rk-npg.nl
Pater: Y. Konchenko
Pastoraal werker/kandidaat diaken S. Lokken
NOODtelefoon: 06 3097 5817 (08:00 – 22:00 UITSLUITEND
voor ziekenzalving en uitvaart)