kruisweg: statie 5

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Een helpende hand doet goed

Ook de kleine mens van God
beeft: maar twee armen en zwakke schouders
om zijn kruis te dragen…
Mensen van God
zijn ook maar beperkte mensen.

Zij vragen wat solidariteit,
iemand die wil helpen,
die er mede zijn schouders onder zet
~ wat vrij en wat gedwongen soms –
om mee te werken
aan meer menselijkheid,
rechtvaardigheid
en liefdevoller leven ….

Soms zijn het bevende handen
die mee het kruis helpen dragen
met een bang hart.
Maar het doet deugd.
Men voelt zich niet meer zo a11een. ,
Het kruis lijkt dan minder zwaar.

Onze Vader. Wees gegroet.

V. Ontfexm U over ons, Beer, ontferm U over ons
A. O God, wees uns zondaars genadig.

Lied:

O God en Heer almachtig,
Gij hebt U steeds ontfermd,
wees thans ook weer indachtig
uw schepping onbeschermd.
de wereld gaat ten gronde,
gedenk de mens, 0 God,
en red ons van de zonde
en red ons van de dood

Daadwerkelijk helpen

Soms maak je_dat weleens mee. Iemand is gevallen.
Op straat. Iedereen staat er om heen. Wie durft?
Wie steekt er een hand uit?

Hoelang duurt het vaak niet voordat iemand wat doet.
Vooral als het om een onbekend iemand gaat die daar
op straat ligt of die zijn auto niet aan de gang krijgt
en hulpeloos rondkijkt of iemand misschien zou willen
helpen duwen.

Jezus was zo’n onbekende voor Simon. Voor Simon die
niet uit Jeruzalem kwam maar uit Cyrene. Hij kende
Jezus niet, en bovendien kwam hij heel toevallig langs.
Toch was hij het die aanpakte. Misschien wel omdat
niemand een hand uitstak. Maar hij deed het toch maar.
Ja: het is geen kunst om een goede vrieud, een goede
kennis of een familielid te helpen. Dat doe je zowat
vanzelf. Maar zo’n onbekend iemand… En toch: het
zou Jezus kunnen zijn…

gebed:

Jezus,
Ook vandaag komen wij U tegen als een vreemdeling die hulp
nodig heeft, als een onbekende die omziet naar een helpende
hand.
Wij vragen U:
Geef dat wij U niet uit de veg gaan, dat wij U niet links
laten liggen of ons achter de anderen verbergen. Help ons
om te doen vat wij in ons hart best weten wat we moeten doen.
Wat anderen er ook van mogen denken.Amen.

Naar statie 6