kruisweg: statie 7

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Een gebroken niet verslagen mens

Het zijn niet altijd de zware slagen
die een mens murw maken ….
Vele verbeten, opgehitste, korte blinde slagen
van mensen om je heen doen hun werk wel.

Ze benevelen het doel,
de zin van je kruisdragen.
Ze verzwaren het hout, loodzwaar
tot je tegen de grond gaat.

Het kan een voorlopig eerste sterven zijn:
ik kan niet meer, niet verder,
niet verder meer ….

En dan spookt de vraag naar ‘waarom’
doo: je geest.
Maar je hart begeeft niet.
Je hart is sterk en doet je opstaan
en verder gaan. ,

Onze Vader. Wees gegroet.

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons

A. O God, wees ons zondaars genadig.

Lied: Mijn God, die zonder klagen
het zwaarste hebt doorstaan:
A1 wat Gij hadt te dragen,
wie heeft bet U gedaan
Wee mij, die voor de zonden
het hoogste goed verliet
O, om Uw bloed en wonden
verstoot mij, zondaar, niet!

Vallen en opstaan

Struikelen doen we allemaal weleens. Niemand van ons
die nooit een flater slaat. Niemand zonder fouten.
Maar als je valt en uitglijdt, wat doe je dan?
Als je iemand hebt bezeerd of een ander pijn hebt
gedaan met een onbedachtzaam woord, wat doe je dan?
Laat je het dan maar zo, of probeer je het goed te
maken?
Struikelen is erg, maar niet het ergste. Blijven liggen
is veel erger.
Als Jezus valt, staat Hij toch wee; op. Als Hij
struikelt over ous gebrek aan liefde voor elkaar
krabbelt Hij toch weer overeind.’Hij laat zich niet
kennen. Ja: Hij last ons zien dat je het er niet bij
hoeft te laten zitten. Het kost wel moeite. Maar als
het leven je lief is, als je niet telkens jezelf of
anderen uit de weg wilt gaan, omdat er iets zit wat
niet is goedgemaakt, dan is het de moeite waard om
overeind te krabbelen, hoe moeilijk dat soms ook is.

gebed: Jezus,
U heeft het er niet bij laten zitten. U bent overeind
gekomen.
Wij vragen U:
Help ook ons weer op te staan wanneer we zijn gevallen,
wanneer we anderen hebben bezeerd en daarmee ook ouszelf.
Geef ons de kracht en de durf om het weer goed te maken.
Dan kunnen we weer volop genieten van ons leven.
Amen.