kruisweg: statie 12

Jezus sterft aan het kruis

Het sterven van de mens van God

De laatste step moet de mens alleen doen.

Er is dorst naar leven,
het roepen en het zuchten
– geen mens, geen vriend, geen God nabij
er is het schreeuwen in het donker:
Vader, waarem hebt Gij mij verlaten ?
Er is het uitbidden van zijn leven:
Het is volbracht

En na het vergeven van de verdwazing,
het geven van de geest
in de hand ven het Leven,
waaruit men komt, waarin men gaat ….
“Vader, in uw handen leg ik mijn ieven.
Ik heh de mensen liefgehad
tot aan de grens van mezelf.”

Toen zei iemand:
deze was waarlijk een rechtvaardige!

Voor wie dit ziet scheurt het voorhangsel
van vele valse tempels middendoor.

Onze Vader. Wees gegroet.

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons

A. O God, wees ons zondaars genadig.

Lied:

De tempel is gereinigd,
de voorhang is gescheurd,
wij hebben ons verenigd,
met al wat is gebeurd.
Uw licht en waarheid beide
zendt Gij ons tegemoet
en zo maakt deze vrijdag
ons hele leven goed.

Doodgaan

Doodgaan is vreselijk. Het past toch niet bij ons
leven. Zelfs wanueer het doodgaan een stukje verlossing
van een ernstig ziekbed is — zoals bij een familielid
die aan een ernstig kankergezwel leed. Want doodgaan
is afscheid moeten nemen. Is mensen voorgoed los
moeten laten die je eigenlijk nooit kwijt zou willen.
En wie wil iemand kwijt van wie je houdt…

Doodgaan maakt je onnoemelijk verdrietig. Zo hebben
de vrienden van Jezus, maar vooral Zijn moeder en
de andere vtouwen die voor Hem zorgden dat ook
gevoeld. Machteloos zien ze toe hoe het leven uit Hem
verdwijnt. Maar ze blijven staan, Hem terzijde.
En ook elkaar.

Juist op zo’n moment ervaar hoezeer je elkaar nodig
hebt. Het doodgaan van een mens brengt familieleden,
vrienden en kennissen weer dichter bij elkaar. Op
zo’n moment beleef je heel intens hoeveel je om elkaar
geeft ….

gebed:

Jezus,
Uw dood heeft veel mensen onnoemelijk verdrietig gemaakt.
Wij vragen U:
Als het ons overkomt, als wij afscheid moeten nemen van
mensen van wie wij houden, geef dan dat wij elkaar terzijde
staan. Help ons om dan ook de saamhorigheid te behouden
die wij op dat moment dan zullen voelen. Geef dat het
sterven van een dierbare mens ons dichterbij elkaar en
bij U brengt.
Amen.