kruisweg: statie 10

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Je houdt niets meer tenzij jezelf

Wanneer je op de wereld komt,
heb je niets dan jezelf:
de mens die jij worden kunt.

A1 wat je verder verkrijgt,
al wat je verwerft,
al wat je bezit,
je ‘hebben en houwen’
kan in handen vailen van je haters.
Ze volgen je een leven lang
naar het moment dat je definitief
door de knien gaat.

Ze ontnemen je je kleren,
verscheuren je goede naam,
vertrappen je eer
em spelen om al wat je hebt.
Ze zetten je schamelheid te kijk
en laten je slechts
jezelf.

Wanmeer je de wereld verlaat,
zul je niets hebben dan jezelf
de mens die jij geworden bent. .

Onze Vader. Wees gegroet.

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons

A. O God, wees ons zondaars genadig.

Lied:

O Hoofd vol bloed en wonden,
O Gods onschuldig Lam,
dat voor der mensen zonden
de schulden op Zich nam!
Wat zal ik U dan geven
voor zoveel smaad en smart ?
Heer, neem mijn korte leven,
Heer, neem mijn schamel hart.

Blootstellen

Als het feest is trek je een mooi pak of een
mooie jurk aan. Als je stoer wilt doen of
als je gezien wilt worden trek je iets opvallends
aan. Soms kun je aan wat je aan hebt laten zien
Wat jouw taak is, bijvoorbeeld als je misdienaar
bent. Door je kleren stel je iets voor. Door wat je
aan hebt ben je ook lemand.

Je kunt ook iemand in zijn hemd zetten. Door een
bepaalde opmerking te maken of iets slechts over
een ander te vertellen. Als jou zelf zoiets over-
komt voel je dat je ineens niet meet zoveel voorstelt.
En je voelt je behoorlijk in de kou staan.

Ook Jezus is dat overkomen. Meer dan zijn kleren
verliest Hij de vriendschap van de mensen om Hem
heen. Hij is alleen nog het mikpunt van hatelijke
opmerkingen. Hij wordt letterlijk blootgesteld aan
hoongelach van de toeschouwers.

En juist Hij die niets anders had gedaan dan zich
over anderen te ontfermen, dan mensen met Zijn liefde
te bekleden. Dat blijft Hij doen, ook dan nog: Hij
bekleedt ook Zijn tegenstanders met de mantel van
liefdevolle vergeving. Die kan niemand Hem afpakken.

gebed:

Jezus,
Zwijgend heeft U de grootste vernederingen doorstaan.
U sloeg niet terug maar hebt voor hen gebeden.
Wij vragen U:
Help ons om ook elkaar met liefde en eerbied te bekleden.
Dat wij niet toestaan dat iemand van ons voor schut loopt
of in de kou komt te staan.
Amen.