kruisweg: statie 9

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Driemaal vallen. Viermaal opstaan.

Er is geen andere weg dan de jouwe
en die moet je uiteindelijk zelf gaan.
Je krachten begeven het
en je denkt: dit is het einde;
je zegt: ik kan niet meer;
je voelt: heeft het wel zin ?
maar je moet verder.
Je valt
en je weet: ik wil verder;
en je staat op,
en je beseft: ik ga, alleen ik kan mijn weg gaan.
Je strompelt, je valt, je gaat ….
En elke stap doe je duizendmaal
in je hart, in je geloof.

De weg
van de mens
van God
is een lange weg
die slechts stap voor step
wordt afgelegd.

Onze Vader. Wees gegroet.

Steeds weer opstaan

Soms word je er moedeloos van: telkens weer dat
driftig worden, telkens weer dat plagen en treiteren,
telkens weer dingen laten liggen en vergeten op te
ruimen. Kom ik er dan nooit vanaf? Houdt dat dan nooit
eens op?

Het hele leven is vellen en opstaan, mislukken en weer
proberen, fouten maken en het weer proberen geed te maken.
Tot de dood toe zal dat zo gaan.

Maar je mag vallen, telkens weer. Als je ook telkens
maar weer opstaat. Je mag fouten maken, als je maar
telkens weer probeert goed te maken.

Ook Jezus struikelt telkens weer. Maar steeds staat Hij
ook weer op. Dat is Zijn kracht. Dat maakt Hem groot
zoals ieder mens groot is wanneer Hij toch telkens weer
overeind komt.

gebed:

Jezus,
telkens weer viel U over onze fouten. En toch stond U telkens
weer op.
Wij vragen U:
Maak ons geduldig met onszelf. Geef ons de kracht die U had
om er telkens weer bovenop te komen. Dan zullen wij uitgroeien
tot echte sterke mensen op wie anderen straks weer zullen
kunnen bouwen, zoals wij op U.
Amen.