kruisweg: statie 4

Jezus ontmoet zijn moeder

En plotseling was heel dicht bij hem zijn moeder

Gelukkig staan dikwijls moeders
langs de onverstaanbare en harde wegen
van hun kinderen.
Zij volgen vaak met tranen in hun ogen
en veel, bang, geloof in hun hart ….
Zij kunnen lang zwijgen,
en nog langer nabij blijven: .
dat is hun kracht.
Ook als hun kinderen wegen gaan
die ze nooit voor hen gedroomd hebben,
dan gaan zij die mee:
hun lijdensweg is dubbel.

Hun geloof en liefde in hun nabij—zijn
is een sterkere kracht dan het dode gewicht
van de botte kortzichtigheid
van een hele menigte ‘gelijkhebbers’!

Moeders zijn er.

Onze Vader. Wees gegroet.

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons

A. O God, wees ons zondaars genadig.

Lied:

Geef vrede, Heer, geef vrede
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Als moeder er maar is

Als moeder voel je aan wat er in je kind omgaat.
Is het uitgelaten of zit het heel stil in een
hoekje — het valt je op en je bent er mee bezig.
Het laat je niet onverschillig, ook al is je kind
intussen groot geworden en heb je het moeten loslaten.

De blijdschap van je kind maakt jou blij. Heeft het
verdriet dan doet dat jou pijn.

Als kind weet je dat je altijd bij moeder terecht
kunt. Zo zou het in ieder geval moeten zijn.
Zo was het in ieder geval bij Jezus. Altijd kun Hij
bij Maria terecht. Ook al begreep zij niet altijd
waarom Hij bepaalde dingen deed. Ook al wist zij
vaak geen antwoord op de dingen die Hem overkwamen.
Zij was er. Zwijgend, heel stilletjes. Maat heel
nabij. Zoals op zijn laatste moeizame gang de heuvel
op. Tot in het uur van Zijn dood.

Zo heeft Jezus mogen ervaren hoeveel troost en
kracht het ons geeft wanneer we juist als we het
heel moeilijk hebben mogen weten: ‘als moeder er
maar is…’

gebed:

Jezus,
U weet wat het is om een mceder te hebben, die altijd
met jou meedenkt en meeleeft.
Wij vragen U:
Help ons om zo ook voor elkaar moeder te zijn,
vooral op die momenten dat we elkaar het hardst nodig
hebben, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Naar statie 5