Contactgegevens Brielle en parochie

Algemene Parochie Informatie
Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

MISINTENTIES

Opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl Kosten: € 10,00 per misintentie te voldoen op IBAN NL03 RABO 0365 4999 75 ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties, via onderstaande Givt QR code of opgave via dit fomulier.

QR code om misintentie te betalen

Centraal secretariaat

Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Website: www.rkkerkbrielle.nl

Pastoor/moderator

mgr. vicaris-generaal L. van Deelen
Email:
Tel.: 06 5111 5724

Pater

Y. Konchenko Tel.: 06 5111 5724

Diaken

S. Lokken diakensteef@gmail.com

NOODtelefoon

(06) 3097 5817 (08:00 – 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

Pastoraatsgroep

email: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

Pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders (Vertegenwoordiger pastoraal team)

Henk Lugtenburg tel: (0181) 41 69 95

I. Niks

Beheercommissie

Voorzitter                             vacant

Secretaris                 H. van Niekerk    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Budgethouder         J. van de Wiel    budgethouderbc@rkkerkbrielle.nl      

Lid                              M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl          

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
Voor opgave AKB, zie het formulier

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong Nieuwsblad van de RK Kerk Brielle (online en als pdf)

Redactie: H. van Niekerk, redactie@rkkerk-brielle.nl

Contactpersonen kern Brielle per plaats:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra           Molenstraat 18  3216 BL  662 726

Brielle            Mevr. I. Geurink             Reede 135           3232 CT  413 056

Heenvliet      VACANT

Oostvoorne   VACANT

Rockanje      Mevr. M. Wensen             Abeelstraat 6   3235 VA  402 478

Vierpolders Mevr. M. Janse                  J. Tichelerlaan 35  3237 AR   479 340

Zwartewaal  Mevr. L. Benne               Hollemarestraat 72  

St. Caecilia koor

Voorzitter:
Jenneke van den Ende-Zoon
Telefoon: 0181-785824
E-mailadres: voorzitterstc@rkkerk-brielle.nl

Secretaris:
Christl Jansens
telefoon 06-19714281
E-mailadres: secretariaatstc@rkkerk-brielle.nl

Dirigent:
Theo Kloeg
E-mailadres: tkloeg@gmail.com

Repetities van het R.K. kerkkoor St. Caecilia zijn elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur