Contactgegevens Brielle en parochie

Misintenties

Opgeven via dit fomulier of via misintenties@rkkerk-brielle.nl. Kosten: € 10,00 per misintentie te voldoen op IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintenties Brielle of via onderstaande Givt QR code .

QR code om misintentie te betalen

Centraal secretariaat

Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl
Website: https://hhnicolaaspieckengezellen.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op maandag t/m donderdag van 9:30 tot 11:30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Pastoraal team: zie de startpagina.

NOODtelefoon
(06) 3097 5817 (08:00 – 20:00 uur, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

Locatieraad
voorzitter vacant
secretaris                 vacant    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder         P. Versaevel    budgethouderbc@rkkerkbrielle.nl      
Kerkhof                 M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Gebouwen M. Zijlmans beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl 
Liturgie vacant liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien Naar Elkaar B. van der Loos (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk o.v.v. AKB
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
Voor opgave AKB, zie het formulier

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong Nieuwsblad van de RK Kerk Brielle (gratis op website en als pdf; € 20,00 per jaar op papier per post)
Redactie: H. van Niekerk, redactie@rkkerk-brielle.nl

Website
Redactie website: website@rkkerk-brielle.nl