Contactgegevens Brielle en parochie

Algemene Parochie Informatie
Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

MISINTENTIES

Opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl Kosten: € 10,00 per misintentie te voldoen op IBAN NL03 RABO 0365 4999 75
Ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties
Of opgave via dit fomulier

Centraal secretariaat

Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Website: www.rkkerkbrielle.nl

Pastoor/moderator

J.C.F.M. (Hans) Smulders
Email: pastoor_smulders@rk-npg.nl
Tel.: 06 5111 5724

Pater

Y. Konchenko Tel.: 06 5111 5724

Diaken

S. Lokken diakensteef@gmail.com

NOODtelefoon

(06) 3097 5817 (08:00 – 22:00, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

Pastoraatsgroep

email: pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

Pastoor J.C.F.M. (Hans) Smulders (Vertegenwoordiger pastoraal team)

Henk Lugtenburg tel: (0181) 41 69 95

I. Niks

Beheercommissie

Voorzitter                             vacant

Secretaris                 H. van Niekerk    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Budgethouder         J. van de Wiel    budgethouderbc@rkkerkbrielle.nl      

Lid                              M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl          

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
Voor opgave AKB, zie het formulier

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon tel.: (0181) 402528

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong Nieuwsblad van de RK Kerk Brielle (online en als pdf)

Redactie: H. van Niekerk, redactie@rkkerk-brielle.nl

Contactpersonen kern Brielle per plaats:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra           Molenstraat 18  3216 BL  662 726

Brielle            Mevr. I. Geurink             Reede 135           3232 CT  413 056

Heenvliet      VACANT

Oostvoorne   VACANT

Rockanje      Mevr. M. Wensen             Abeelstraat 6   3235 VA  402 478

Vierpolders Mevr. M. Janse                  J. Tichelerlaan 35  3237 AR   479 340

Zwartewaal  Mevr. L. Benne               Hollemarestraat 72  

St. Caecilia koor

Voorzitter:
Jenneke van den Ende-Zoon
Telefoon: 0181-785824
E-mailadres: voorzitterstc@rkkerk-brielle.nl

Secretaris:
Christl Jansens
telefoon 06-19714281
E-mailadres: secretariaatstc@rkkerk-brielle.nl

Dirigent:
Theo Kloeg
E-mailadres: tkloeg@gmail.com

Repetities van het R.K. kerkkoor St. Caecilia zijn elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur