Contactgegevens Brielle en parochie

Misintenties

Opgeven via dit fomulier of via misintenties@rkkerk-brielle.nl. Kosten: € 10,00 per misintentie te voldoen op IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage R.K. Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen in Spijkenisse o.v.v. Misintenties Brielle of via onderstaande Givt QR code .

QR code om misintentie te betalen

Centraal secretariaat

Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel.: 06 5111 5724
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Email: centraal@rk-npg.nl

Pastorie Brielle

Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel.: (0181) 412142
Parochiewacht aanwezig op maandag t/m donderdag van 9:30 tot 11:30 uur
E-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Pastoraal team: zie de startpagina.

NOODtelefoon
(06) 3097 5817 (08:00 – 20:00 uur, UITSLUITEND voor ziekenzalving en uitvaart)

Contacten van de R.K. Kerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

Locatieraad
Wnd. voorzitter/
secretaris                 H. van Niekerk    secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder         P. Versaevel    budgethouderbc@rkkerkbrielle.nl      
Kerkhof                 M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Gebouwen M. Zijlmans beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl 
Liturgie I. Tuk liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien Naar Elkaar B. van der Loos (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl

Algemene Parochiebijdrage en Actie Kerkbalans:

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
Voor opgave AKB, zie het formulier

Ledenadministratie

H.M.A. Stricker – v.d. Kroon
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

De Zevensprong Nieuwsblad van de RK Kerk Brielle (op website en als pdf)
Redactie: H. van Niekerk, redactie@rkkerk-brielle.nl

Website
Redactie website: website@rkkerk-brielle.nl

Contactpersonen kern Brielle per plaats:

Abbenbroek Mevr. W. Venstra, Molenstraat 18, 3216 BL, tel.: 662 726
Brielle            Mevr. I. Geurink, Reede 135, 3232 CT, tel.: 413 056
Heenvliet      VACANT
Oostvoorne   VACANT
Rockanje      Mevr. M. Wensen, Abeelstraat 6, 3235 VA, tel.: 402 478
Vierpolders Mevr. M. Janse, J. Tichelerlaan 35, 3237 AR, tel.: 479 340
Zwartewaal  VACANT