Collecteschema 2021 met Givt QR codes

16 t/m 31 januari: Actie Kerkbalans

QR code AKB

17 feb t/m 28 maart: 2e collecte. Ieder weekend Deurcollecte t.b.v. Bisschoppelijke Vastenactie

QR code Bisschoppelijke Vastenactie

25 april: 2e collecte. Deurcollecte Roepingenzondag

QR code Roepingenzondag

23 mei: eigen collecte vervalt. Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

QR code Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

29 augustus; 2e collecte; Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA    

QR code MIVA

26 september: 2 collecte; Collecte t.b.v.de PCI (Parochiele Caritas Instelling) van onze parochie

QR code PCI

24 oktober; vervangt lokale collecte; Missiezondag

QR code Missiezondag

21 november; 2e collecte; Nationale Jongerencollecte

QR code Nationale Jongerencollecte

29 november t/m 20 december; 2 collecte; Bisschoppelijke Adventsactie

QR code Bisschoppelijke Adventsactie