Collecteschema 2024 met Givt QR codes

Als u wilt bijdragen aan uw kerk, maar niet via Givt, dan kunt u de bijdrage overmaken op IBAN NL03 RABO 0365 4999 75 ten name van: RK kerk HH. Martelaren van Gorcum. Voor de collectes hieronder waar geen IBAN bij staat: vermeldt u het doel dan a.u.b., anders gaat het “op de grote hoop”.

13 t/m 27 januari: Actie Kerkbalans

QR code AKB

14 feb t/m 29 maart via offerblok achter in de kerk: Bisschoppelijke Vastenactie. IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

QR code Bisschoppelijke Vastenactie

21 april: 2e collecte. Deurcollecte Roepingenzondag. IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn, Voorburg

QR code Roepingenzondag

19 mei: 2e collecte. Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris. IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag

QR code Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

25 augustus; 2e collecte; Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA. IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, DenBosch (deurcollecte)

QR code MIVA

29 september: Hele Collecte t.b.v.de PCI (Parochiele Caritas Instelling) van onze parochie (deurcollecte)

QR code PCI

20 oktober; 2e collecte; Missiezondag. IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

QR code Missiezondag

17 november; 2e collecte; Nationale Jongerencollecte t.b.v. DKDD van onze parochie (deurcollecte)

QR code Nationale Jongerencollecte

30 november t/m 22 december; via offerblok achter in de kerk; Bisschoppelijke Adventsactie. IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie,Den Haag.

QR code Bisschoppelijke Adventsactie